Įeiti
Publikuoti: 2020-03-27. Atnaujinta:

Prieš kiek laiko ūkio subjektas turi būti informuojamas apie planinį patikrinimą?


Ūkio subjektas apie numatomą planinį patikrinimą informuojamas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planinio patikrinimo, raštu arba elektroniniu būdu – nurodomas planuojamo patikrinimo terminas, pagrindas, tikslas, nurodomas preliminarus sąrašas, kokius dokumentus ūkio subjektas turi pateikti planinį patikrinimą atliekančiam darbuotojui, ūkio subjektų, kurių veikla tikrinama, teisės ir pareigos.