Įeiti
Publikuoti: 2020-03-27. Atnaujinta:

Kur galima susipažinti su Tarybos parengtais patikrinimo aktais (klausimynais)? Tais atvejais, kai tikrinant ūkio subjekto veiklą naudojami kontroliniai klausimynai, ar už reikalavimų, kurie į juos neįtraukti, nesilaikymą, taikomos poveikio priemonės?


Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės tikrinimo aktai (klausimynai) skelbiami Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos interneto svetainėje: https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/Veikla/ukio-subjektu-prieziura.aspx

Už reikalavimų, kurie neįtraukti į kontrolinių patikrinimų aktus (klausimynus) nesilaikymą tikrinamiems ūkio subjektams poveikio priemonės netaikomos, išskyrus išimtinius atvejus, kai jos būtinos siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei ar aplinkai atsiradimui (t. y. kai tam tikras į kontrolinį klausimyną neįtrauktas aspektas tam tikromis aplinkybėmis yra esminis), taip pat siekiant užkirsti kelią ūkio subjekto elgesiui tyčia nesilaikyti teisės aktų reikalavimų, kai ūkio subjektas jau buvo įspėtas ir konsultuotas dėl jų nesilaikymo.