Įeiti
Publikuoti: 2020-03-27. Atnaujinta:

Kokių pareigų turi laikytis tikrinami ūkio subjektai?


Tikrinamų ūkio subjektų pareigos yra šios:

  • bendradarbiavimas – Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgaliotam darbuotojui atliekant patikrinimą, įsileisti prisistačiusius tikrintojus į ūkinės veiklos vykdymo vietą, patalpas ar tikrinti numatytą teritoriją ir sudaryti sąlygas jų darbui, netrukdyti tikrintojams atlikti patikrinimo veiksmų, teikti paaiškinimus žodžiu ir (ar) raštu;
  • informacijos teikimas – Tarybos įgalioto darbuotojo prašymu patikrinimui atlikti teikti teisingą, išsamią informaciją ir duomenis bei dokumentus arba jų kopijas. Jei nėra galimybių informaciją ar dokumentus pateikti patikrinimo metu, juos pateikti per Tarybos įgalioto darbuotojo nustatomą protingą terminą;
  • teisėtų nurodymų vykdymas – teisės aktuose nustatytais atvejais vykdyti Tarybos įgalioto darbuotojo raštu nurodytas priemones (pašalinti trūkumus, išjungti energetikos įrenginius ir pan.). Tarybos įgalioto darbuotojo nustatytais terminais pašalinti nustatytus veiklos trūkumus ar teisės aktų pažeidimus, įskaitant ir tuos, už kuriuos tikrinamam ūkio subjektui nebuvo taikytos poveikio priemonės.