Įeiti
Publikuoti: 2020-03-27. Atnaujinta:

Kas gresia už per patikrinimą nustatytus energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo ir saugos norminių aktų pažeidimus?


​Per patikrinimą nustačius energetikos įrenginių eksploatavimo pažeidimus ir trūkumus bei nustačius, kad kyla pavojus aplinkai, žmonių gyvybei ir sveikatai, surašomas privalomas vykdyti nurodymas, kuriame išvardijami nustatyti pažeidimai ir trūkumai, nurodoma, kurie teisės aktų reikalavimai pažeisti, ir terminai, per kuriuos turi būti pašalinti pažeidimai ar trūkumai. Apie nurodyme įrašytų pažeidimų šalinimo eigą privaloma informuoti raštu Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą nurodyme nustatytais terminais. Iškilus abejonių, ar tikrai šalinami nurodyme įrašyti pažeidimai arba negavus nustatytu laiku pranešimo apie pažeidimų pašalinimą, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgalioti darbuotojai turi teisę atlikti pakartotinį patikrinimą vietoje.