Įeiti
Publikuoti: 2020-03-27. Atnaujinta:

Kas atlieka techninės būklės patikrinimą po atliktos katilinės rekonstrukcijos?


Techninės būklės patikrinimą po atliktos katilinės rekonstrukcijos – užbaigus energetikos įrenginių montavimo, paleidimo ir derinimo darbus, atlieka Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgalioti darbuotojai. Energetikos statinio ar įrenginio statytojas ar jo įgaliotas atstovas techninės būklės patikrinimui (energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos gavimui) Tarybai privalo pateikti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-231, Priede nurodytus dokumentus. Plačiau apie pažymų išdavimą skaitykite skyriuje „Paslaugos".