Įeiti
Publikuoti: 2020-03-27. Atnaujinta:

Kada ir kokiu pagrindu atliekami neplaniniai patikrinimai?


​Vadovaujantis Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261, neplaniniai patikrinimai atliekami Tarybos pirmininko ar jo įgalioto asmens motyvuotu sprendimu, jeigu yra gauta informacija ar pagrįstas asmens pranešimas, kad dėl galimai netinkamai eksploatuojamo energetikos objekto, įrenginio, vartotojo energetikos įrenginio ir (ar) netinkamos energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros kyla techninės saugos rizika, pavojus asmenims, visuomenei ir aplinkai, arba tiriant pagal kompetenciją skundus, avarijas ar sutrikimus, nelaimingus atsitikimus, susijusius su energetikos objektais, energetikos įrenginiais, vartotojų energetikos įrenginiais, energetikos objektų statinių naudojimu ar energijos vartojimu, taip pat, jeigu pagal energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijas nustatoma, kad kyla techninės saugos rizika, pavojus asmenims, visuomenei ir aplinkai.