Įeiti
Publikuoti: 2020-03-27. Atnaujinta:

Ar Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgaliotas darbuotas turi teisę atlikti planinį energetikos įrenginių patikrinimą tuo metu, kai energetikos įrenginio savininkas ar jo įgaliotas atstovas atsisako dalyvauti patikrinime?


​Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgaliotas darbuotojas planinius energetikos objektų ir įrenginių patikrinimus atlieka įmonių (įstaigų) administracijos darbo laiku. Patikrinime turi dalyvauti energetikos objekto ar įrenginio savininkas (valdytojas) arba jo įgaliotas atstovas, o jiems nedalyvaujant ar atsisakius dalyvauti – Tarybos įgaliotas darbuotojas turi teisę netrukdomai tikrinti energetikos objektus ir įrenginius.