Įeiti
Publikuoti: 2020-03-26. Atnaujinta:

Kokius dokumentus pateikti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai norint gauti atestatą, suteikiantį teisę įrengti energetikos įrenginius ir / ar eksploatuoti energetikos įrenginius?


​Visi reikalingi dokumentai nurodyti Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274, IV skyriuje bei Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 25 d. nutarimu  Nr. O3E-279.

Daugiau informacijos apie šią paslaugą, reikalingų dokumentų formas rasite interneto svetainės www.vert.lt skyriuje „Paslaugos", VIEŠOSIOS IR ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS srityje esančiame administracinės paslaugos „Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimas" aprašyme.