Įeiti
Publikuoti: 2020-03-26. Atnaujinta: 2020-07-27

Kokiu atveju statybos ir montavimo darbus atliekanti įmonė turi turėti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduodamus energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo atestatus?


​Energetikos įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje nurodyta, kad energetikos įrenginių eksploatavimas tai – energetikos įrenginių technologinis valdymas, techninė priežiūra, remontas, matavimai, bandymai, paleidimo ir derinimo darbai.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduodamus energetikos įrenginių eksploatavimo atestatus būtina turėti atliekant įrengimo darbus veikiančiuose energetikos įrenginiuose, taip pat vykdant bandymo, paleidimo ir derinimo darbus. Šiais atvejais energetikos įrenginius įrengianti įmonė privalo turėti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą atestatą, suteikiantį teisę eksploatuoti energetikos įrenginius.

Energetikos įstatymo 2 straipsnio 91 dalyje nurodyta, kad energetikos įrenginių įrengimas tai – naujų energetikos įrenginių montavimas (tiesimas), įskaitant esamų energetikos įrenginių rekonstravimą, išmontavimą.

Energetikos įstatymo 22 straipsnio 5 dalis pažymi, kad elektros įrenginių įrengimo veiklos atestatą turintiems asmenims suteikiama teisė įrengti elektros įrenginius, pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą laikomus kilnojamaisiais daiktais, išskyrus elektros įrenginius ypatinguosiuose statiniuose.

Energetikos įstatymo 22 straipsnio 6 dalis pažymi, kad gamtinių dujų įrenginių įrengimo veiklos atestatą turintiems asmenims suteikiama teisė įrengti gamtinių dujų įrenginius, pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą laikomus kilnojamaisiais daiktais, išskyrus gamtinių dujų įrenginius ypatinguosiuose statiniuose.

Siekiant vykdyti elektros įrenginių (elektros energijos persiuntimui skirtos žemosios ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabelių linijos, požeminių ir povandeninių kabelių linijos ir jų technologiniai priklausiniai, įskaitant transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius, požeminių kabelių kanalus, linijas laikančias atramas ir kitus technologinius priklausinius, taip pat vartotojo elektros įrenginiai, laikomi kilnojamais daiktais)  įrengimo veiklą reikalingas elektros įrenginių  įrengimo atestatas ir civilinės atsakomybės draudimas.

Siekiant vykdyti gamtinių dujų  įrenginių (mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai laikomi kilnojamais daiktais)  įrengimo veiklą reikalingas gamtinių dujų įrenginių  įrengimo atestatas ir civilinės atsakomybės draudimas.

SVARBU! Energetikos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje nustatyta, kad energetikos veikla tai – ekonominė veikla, apimanti energijos išteklių ar energijos žvalgymą, gavybą, perdirbimą, gamybą, laikymą, transportavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą, prekybą, rinkodarą, energetikos objektų ir įrenginių įrengimą ir (ar) eksploatavimą. Energetikos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad energetikos veikla be licencijos, leidimo ar atestato, jeigu jie yra nustatyti, yra draudžiama.