Įeiti
Publikuoti: 2020-03-26. Atnaujinta:

Kokios akredituotos sertifikavimo įstaigos vykdo energetikos darbuotojų atestavimą?


Energetikos darbuotojus atestuoja sertifikavimo įstaigos, kurios su Valstybine energetikos reguliavimo taryba nustatyta tvarka suderino ir pasitvirtino energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemas pagal Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)", arba energetikos įmonės pagal Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220, reikalavimus.

Taryba, vadovaudamasi Sertifikavimo įstaigos parengtos energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. O3E-252, nurodytais reikalavimais, derina sertifikavimo įstaigų parengtas energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemas ir kitus dokumentus, reikalingus vykdyti energetikos darbuotojų atestavimą.

Akredituotų energetikos darbuotojus atestuojančių sertifikavimo įstaigų sąrašas:  https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/technine-prieziura/energetikos-darbuotoju-atestavimo-kontrole-.aspx