Įeiti
Publikuoti: 2020-03-26. Atnaujinta:

Kokie reikalavimai keliami įmonei, norinčiai papildyti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (anksčiau – Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos) išduotą atestatą, suteikiantį teisę atlikti elektros įrenginių matavimus?


​Reikalavimai nurodyti Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274, IV skyriuje. Įmonė, norėdama vykdyti šiuos darbus, turi turėti reikalingą įrangą ir atestuotus darbuotojus, kuriuos pagal Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220, 13.1 punkto reikalavimus, atestuoja energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos. Pagal minėtos tvarkos 14.3 punktą, energetikos įmonė turi teisę savo nustatyta tvarka atestuoti įmonės darbuotojus (pagal 1 priede nustatytą tvarką).