Įeiti
Publikuoti: 2020-03-26. Atnaujinta:

Kokie išsilavinimo reikalavimai keliami energetikos įmonių, neeksploatuojančių valstybinės svarbos energetikos objektų, vadovams (pavaduotojams) ar jų įgaliotiems asmenims, atsakingiems už energetikos įrenginių eksploatavimo veiklą?


​Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 28 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad energetikos įmonių, kurios neeksploatuoja valstybinės svarbos energetikos objektų, vadovai ar jų įgalioti asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos įrenginių eksploatavimo veiklai, privalo turėti ne žemesnį kaip inžinerijos, technologijų ir (ar) fizinių mokslų studijų krypčių grupės aukštąjį koleginį arba jam prilygintą išsilavinimą, minimalią darbo patirtį energetikos veiklos srityje, jeigu šis reikalavimas yra nustatytas pareigybės aprašyme ar nuostatuose, taip pat turi periodiškai tobulinti kvalifikaciją, išmanyti teisės aktų, reglamentuojančių energetikos objektų, įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos reikalavimus.