Įeiti
Publikuoti: 2020-03-26. Atnaujinta:

Ar energetikos įmonė gali suteikti darbų vadovams energetikos darbuotojo kvalifikaciją vadovauti objektų ir įrenginių statybai (montavimui)?


​Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220, 1 priede nurodyta, kad energetikos įrenginius montuojantys specialistai atestuojami sertifikavimo įstaigoje arba energetikos įmonėje. Vadovaujantis minėta nuostata, energetikos objektų statybos darbų vadovai (specialistai) yra atestuojami elektros objektų ir įrenginių statybos (montavimo) veiklos sričiai kaip ir energetikos įrenginius montuojantys specialistai energetikos įmonėje nustatyta tvarka.