Įeiti
Publikuoti: 2020-03-26. Atnaujinta:

Ar energetikos įmonė gali atestuoti savo įmonės darbuotojus?


Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 (toliau – Aprašas), 1 priede nustatyta, kad elektrotechnikos darbuotojus, vykdančius darbus elektros įrenginiuose, turi teisę atestuoti sertifikavimo įstaiga arba energetikos įmonė, o atestuotiems energetikos darbuotojams išduodamas energetikos darbuotojo pažymėjimas, kurį išduoda sertifikavimo įstaiga arba energetikos įmonė, kuri Aprašo nustatyta tvarka atliko energetikos darbuotojo atestavimą.

Sertifikavimo įstaigos išduotas energetikos darbuotojo pažymėjimas galioja visoje šalyje, o energetikos įmonės išduotas energetikos darbuotojo pažymėjimas suteikia teisę darbuotojui atlikti energetikos darbuotojo pažymėjime nurodytus darbus pagal darbo sutartį su jį išdavusia įmone.