Įeiti

VERT rekomendacijos ūkio subjektams planinių ir neplaninių patikrinimų metu


Planinių ir neplaninių patikrinimų metu rekomenduojama laikytis standartinių infekcinių ligų plitimą mažinančių priemonių:

 https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/20200330_Rekomendacijos_AAP_kiti_sektoriai.pdf

Patikrinimo metu, esant galimybei, pateikti prašomus dokumentus elektroniniu paštu.  Bendraujant siekti išlaikyti 2 metrų atstumą, pagal galimybes duodamus ar imamus dokumentus padėti ant lygių paviršių (stalų) ir atsitraukti saugiu atstumu.