Įeiti

VERT reguliuojamų sektorių įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo aprašų pakeitimai dėl COVID-19


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), reaguodama į susidariusią situaciją dėl nuo 2020 m. kovo 16 d. Lietuvoje paskelbto karantino, pritarė reguliuojamų sektorių įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo pakeitimams šiuose teisės aktuose:

• Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų apraše;

• Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų apraše;

• Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų apraše;

• Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų apraše.

Esminiai pakeitimai:

• nustatyta, kad tais atvejais, kai vartotojai (elektros ir gamtinių dujų sektoriuje bei tinklų naudotojai, sistemos naudotojai), įtraukti į VMI skelbiamą mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo nepalankios epideminės COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situacijos, sąrašą, bei buitiniai vartotojai negali padengti turimų įsipareigojimų energetikos, geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonėms už paslaugas, kurių kainas nustato valstybė, susidariusios energetikos, geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių minėtų paslaugų beviltiškų skolų sąnaudos gali būti priskiriamos reguliuojamų kainų paslaugoms (produktams) ir atitinkamiems verslo vienetams. Paskirstomosiomis beviltiškų skolų sąnaudomis gali būti pripažįstamos sumos, kurios susidarė nuo karantino paskelbimo pradžios iki pabaigos ir du mėnesiai po jo, ir kai yra pateikti pagrindžiantys įrodymai, kad  buvo imtasi visų teisėtų ir pagrįstų veiksmų skolai išieškoti;

numatyta išimtis, kad trumpalaikių paskolų palūkanų  sąnaudas, kurios reikalingos padengti apyvartinių lėšų trūkumą vykdant LR Vyriausybės numatytas priemones, galima priskirti reguliuojamų kainų paslaugoms (produktams) ir atitinkamiems verslo vienetams, kartu atsižvelgiant į vartotojų (elektros sektoriaus atveju ‒ ir elektros energetikos įmonių, o gamtinių dujų sektoriaus atveju ‒ ir sistemos naudotojų), įtrauktų į VMI sąrašą, kaip nukentėjusių nuo koronavirusinės infekcijos, ir elektros sektoriaus atveju ‒ visuomeninio tiekėjo mokestinių prievolių atidėjimą laikotarpiu nuo karantino paskelbimo pradžios iki pabaigos. Paskirstytinomis palūkanų sąnaudomis pripažįstamos tiek jau sudarytų paskolų, tiek naujų, karantino laikotarpiu sudarytų trumpalaikių (iki vienerių metų) paskolų, skirtų subalansuoti reguliuojamų sektorių įmonių finansinius srautus karantino laikotarpiu ir du mėnesius po jo, palūkanų sąnaudos.