Įeiti

COVID-19 ir energetikos sektorius: pasaulinė praktika ir tarptautiniai pavyzdžiai


1. Europos Komisijos dokumentas, kuriame įvardijamos gerosios praktikos energetikos sektoriuje kovoje su COVID-19 pandemija.

Europos Komisija paskelbė dokumentą, kuriame įvardija gerąsias praktikas energetikos sektoriuje kovoje su COVID-19 pandemija.

Europos Komisija konstatuoja, kad Europoje dėl pandemijos iki šiol nebuvo tiekimo sutrikimų energetikos sektoriuje, to pavyko pasiekti tik bendromis visų energetikos sektoriuje veikiančių institucijų, įmonių ir organizacijų pastangomis  - Europos Komisijos, valstybių narių ir jų kompetentingų institucijų, reguliuotojų, energetikos įmonių ir jas vienijančių asociacijų, tokių kaip ENTSO-E, ENTSOG.

Tarp rizikų ir iššūkių energetikos sektoriui įvardijama: energijos tiekimo ir kritinės infrastruktūros veikimo bei priežiūros užtikrinimas, didelių investicinių projektų atidėjimas ir galimas finansavimo sumažinimas, balansavimo ir sistemos valdymo režimo užtikrinimas išaugus atsinaujinančios elektros energijos daliai bendrame elektros energijos balanse, fizinis sienų uždarymas, energijos paklausos sumažėjimas, galimos kibernetinio saugumo, hibridinės grėsmės.

Kaip gerosios praktikos, kurios, Europos Komisijos nuomone, turėtų prisidėti prie geresnio pasirengimo galimoms naujoms krizėms ateityje, yra įvardijama: energijos tiekimo užtikrinimas pažeidžiamiems vartotojams, energetikos sektoriaus paslaugų paskelbimas būtinosiomis (angl. an essential service), laisvo specializuotų energetikos sektoriaus darbuotojų judėjimo užtikrinimas, gerai veikianti vidaus energetikos rinka ES, geras pasirengimas įgyvendinti rizikų valdymo planus, šalių solidarumas ir keitimasis patirtimi ir informacija, nuotolinio darbo galimybė, nebūtinųjų palaikymo darbų nukėlimas, higienos ir kitų saugumo priemonių užtikrinimas.

Daugiau informacijos dokumente čia  https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/1_en_document_travail_service_part1_v3.pdf

2. Europos Komisijos rekomendacijos Lietuvai dėl nacionalinės reformos programos ir stabilumo programos, kuriomis  vertinamos Lietuvos priemonės kovoje su COVID-19.

Rekomendacijose Lietuvai nurodoma, kad krizės padarinių poveikis bus netolygus skirtingiems sektoriams ir regionams, pateikiamos EK prognozės dėl BVP augimo 2020‒2021 m., dėl ekonomikos atsigavimo nurodoma, kad priemonės turi skatinti skaitmenizavimą ir perėjimą prie žaliosios energetikos.

Viešai šis dokumentas prieinamas čia: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8188-2020-INIT/en/pdf

3.  Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) sukurta internetinė platforma Online Policy Hub kovai su COVID-19.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), prisidėdama prie kovos su koronavirusu globaliu mastu, paskelbė apie sukurtą internetinę platformą Online Policy Hub kovai su koronavirusu.

Platformoje pateikiama naujausia EBPO analitinė informacija apie koronaviruso poveikį pasaulio ekonomikai, siūlomos priemonės dėl verslo skatinimo, socialinės ir sveikatos apsaugos gerinimo, taip pat pateikiama informacija apie šalių viduje taikomas priemones. Taip pat platforma leidžia pasiekti informaciją realiu metu apie koronaviruso plitimą pasaulyje.

Internetinę platformą galima pasiekti čia online policy hubwww.oecd.org/coronavirus

Taip pat skaitykite Tarptautinės energetikos agentūros apžvalgą apie atsinaujinančios energetikos plėtrą: www.iea.org/reports/renewable-energy-market-update

4.  Energetikos reguliuotojų regioninė asociacija (ERRA) apie COVID-19 pandemijos poveikį ir taikomas priemones energetikos srityje.

 Europos Sąjungos šalių  taikomas priemones energetikos srityje galite pasiekti čia: https://erranet.org/regulatory-measures-to-covid19/

 5.   Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) vieši internetiniai seminarai apie COVID-19 pandemijos poveikį ir taikomas priemones energetikos srityje.

Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) viešus internetinius seminarus galite stebėti čia:
https://www.irena.org/events/2020/Jun/COVID-19-and-renewables---impact-on-the-energy-system
https://register.gotowebinar.com/register/2453098809534547723