Įeiti
Publikuoti: 2019-05-30. Atnaujinta: 2023-03-10

ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ KIEKIS


ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ KIEKIS 2023 m.

​Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių metinis skatinamasis kiekis5 TWh
Pagamintas ir planuojamas pagaminti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis (Pasiektas kiekis)

10,691 TWh

Likęs skatinamasis kiekis0 TWh

 

* Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 3 dalies ir 4 dalies nuostatas, pasiekus 5 TWh naujiems gamintojams (išskyrus gaminantiems vartotojams) skatinimo priemonės nebetaikomos ir naujas aukcionas tvarkaraštyje nurodytais terminais neorganizuojamas.

** Pagal Vyriausybės patvirtintą tvarkos aprašą skaičiuojant Pasiektą kiekį vertinti operatorių pateikti duomenys apie gamybos kiekius iš AIE 2022 m., taip pat iki 2022 m. gruodžio 31 d. išduoti ketinimų protokolai ir leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kuriems nebuvo išduoti leidimai gaminti elektros energiją, 2022 metais išduoti leidimai gaminti elektros energiją.​TECHNOLOGIŠKAI NEUTRALUS ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ AUKCIONAS

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo 2020–2022 metams tvarkaraštį, skelbiamas naujas 0,7 TWh skatinimo kvotos paskirstymo aukcionas (NEĮVYKO).

​ ​Informacija apie 0,7 TWh  skatinimo kvotos paskirstymo aukcioną
Aukciono pavadinimas2020 m. skatinimo kvotos paskirstymo aukcionas, kuriame paskirstomas 0,7 TWh elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis
Skatinimo kvota0,7 TWh
Skatinimo laikotarpis12 metų nuo leidimo gaminti elektros energiją laimėtojui išdavimo dienos.
Didžiausioji kaina45,06 Eur/MWh
Atskaitinė kaina42,04 Eur/MWh
Maksimalus kainos priedas3,02 EUR/MWh
Dokumentų priėmimas2020 m. rugpjūčio 25–31 d. (imtinai) popieriniai dokumentai priimami Taryboje (adresas Verkių 25C-1, Vilnius LT-08223), elektroniniai dokumentai priimami el. paštu [email protected], Tarybos darbo laiku (8.00 – 12.00 val. ir 12.45 – 17.00 val. pirmadieniais – ketvirtadieniais; 8.00 – 12.00 val. ir 12.45 – 15.45 val. penktadieniais). 
Aukciono komiteto sekretoriaus viešieji raktai teikiamų duomenų šifravimui
Atsisiųsti (.zip)
Duomenų šifravimui ir glaudinimui skirtos programinės įrangos diegimo ir naudojimo instrukcija
​Atsisiųsti (.pdf)
Dalyvio mokestis
200 Eur 
Luminor bank AS Lietuvos skyrius​, sąskaitos Nr.: LT934010049501288776
Aukciono komiteto sekretorius
Justina Malakauskaitė, tel. (8 5) 213 5241 arba (8 612) 43 686, el. p. [email protected].

Pirmasis aukciono komiteto posėdis
NEVYKS
Aukciono komiteto posėdis2020 m. rugsėjo 2 d. 10 val. Tarybos posėdžių salė (Aukciono komiteto 2020 m. rugsėjo 2 d. protokolas Nr. A2-6)
Aukciono dokumentai

Aukciono sąlygų aprašas (atnaujintas 2020-08-06 Nutarimu O3E-687);
Didžiausiosios kainos patvirtinimas 2020 m. aukcionui;
Atskaitinės kainos patvirtinimas 2020 m. aukcionui;
Tarybos 2020 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. O3E-852 dėl aukciono laikymo neįvykusiu.

Klausimai-atsakymai
Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia.
Bendra informacija apie aukcionus
Skatinimo kvotų paskirstymo 2020-2022 m. aukcionų tvarkaraštis
Pagrindiniai teisės aktai:

 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas Nr. XI-1375

 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 201, 21 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 631 straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

 Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatai, patvirtinti 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 (2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. O3E-304 išdėstyta nauja redakcija)
Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodika, patvirtinta 2019 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. O3E-139
Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodika, patvirtinta 2019 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. O3E-152

Įsakymas dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukciono komiteto sudarymo (2019-09-02)
 
Įsakymas dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukciono komiteto sudarymo(2019-11-08)
 Įsakymas dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukciono komiteto sudarymo (pakeitimas 2020-05-18)

Papildoma informacija:

Didžiausioji kaina apskaičiuojama įvertinus 1 MWh elektros iš atsinaujinančių išteklių pagaminti reikalingas sąnaudas, naudojant technologiškai efektyviausias technologijas. Kiekvienam aukcionui nustatoma atskira didžiausioji kaina.

Atskaitinė kaina nustatoma pagal 3 paskutinių metų elektros energijos kainas biržoje, t. y. kaina, kurią ūkio subjektas pagrįstai gali tikėtis gauti parduodamas biržoje elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių išteklių. Kiekvienam aukcionui nustatoma atskira atskaitinė kaina.

Maksimalus kainos priedas, dėl kurio vyksta aukcionas, yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp didžiausiosios kainos ir atskaitinės kainos. Aukciono dalyviai galės teikti siūlymus dėl pageidaujamo kainos priedo (jis gali būti lygus arba mažesnis nei maksimalus), o laimėtojas bus išrinktas pagal pasiūlytą mažiausią kainos priedą.

Konkretus aukciono laimėtojui mokamas kainos priedas priklausys nuo elektros energijos kainų biržoje, tačiau bet kuriuo atveju jis negalės viršyti nustatytos didžiausiosios kainos, t. y. elektros energijos kainai biržoje viršijus nustatytą didžiausiąją kainą, priedas nebus mokamas, nes ūkio subjektas pasidengs sąnaudas iš kainos, gaunamos biržoje.
Skatinimo schemos pavyzdys: didžiausioji kaina, atskaitinė kaina ir aukciono laimėtojui (-ams) mokamas kainos priedas
skatinimo schemos pavyzdys.jpg
Laimėtojo nustatymo schema

Bendroje schemoje pavaizduoti bendri laimėtojo nustatymo principai. Kaip matyti bendroje schemoje, procesas šakojasi esant skirtingoms situacijoms. Prie bendros schemos pridedamuose prieduose pateikiami konkretūs detaliai išskaidyti procesų pavyzdžiai. Prieduose pateiktus pavyzdžius reikėtų suprasti ne kaip bendros schemos tęsinį, tačiau visą procesą nuo pradžios (pasiūlymų pateikimo) iki pabaigos (laimėtojų nustatymas, nepaskirstytos kvotos nustatymas). 

Bendra schema (didesnės raiškos pav. atsisiųskite)Priedai:
• 1 priedas
• 2 priedas
• 3 priedas
• 4 priedas
• 5 priedas
• 6 priedas
• 7 priedas
• 8 priedas
• 9 priedas


Summary in English

Aukcionų archyvas