Įeiti
Publikuota: 2018.05.29. Atnaujinta: 2020.11.17

Asmens duomenų apsauga


  1. Duomenų valdytojas: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) ​213 5166, faks. (8 5) 213 5270, elektroninis paštas info@vert.lt.

  2. Duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas: Asmens duomenys Taryboje tvarkomi, siekiant vykdyti Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme nustatytas funkcijas.

  3. Asmens duomenų gavėjai: asmens duomenys teikiami tretiesiems asmenims tik įvertinus, ar yra teisinis pagrindas duomenų teikimui. Asmens duomenys kitiems duomenų valdytojams / tvarkytojams gali būti teikiami, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, Tarybai vykdant priskirtas funkcijas.

  4. Duomenų apsaugos pareigūnų kontaktiniai duomenys: Barbara Jurgelevičienė, el. p. barbara.jurgeleviciene@vert.lt, tel. (8 5) 213 4528, mob. tel. +370 618 70492, Alina Parnarauskienė, el. p. ​alina.parnarauskiene@vert.lt, tel. (8 5) 237 7009.

  5. Duomenų subjektai turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Tarybos veiksmų (neveikimo), kuriais pažeidžiamos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ar kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje aprašas, patvirtintas 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. O1E-157.
Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) rekomenduojamą formą rasite čia.

Informaciją apie pokalbių įrašymą rasite čia.