Įeiti
Publikuota: 2014.03.10. Atnaujinta: 2018.03.20

Vykdomi projektai


Sert_Lt-.jpgKomisijos kokybės vadybos sistema apima energetikos (elektros, dujų, šilumos), geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo srityse veikiančių ūkio subjektų priežiūrą bei reguliavimą.

Komisijos kokybės vadybos sistema remiasi LST EN ISO 9001:2015 standartu.

2018 m. sausio mėnesį atliktas procesinio valdymo požiūriu pagrįstas auditas, kurio metu buvo nustatyta, kad Komisijos kokybės vadybos sistema atitinka naujos redakcijos ISO 9001:2015 reikalavimus, prižiūri ir nuolat tobulina jų rezultatyvų taikymą.
Komisijoje yra išgryninti 23 procesai. Kiekvienas procesas turi nustatytus vertinimo rodiklius. Taip pat vykdant projektą buvo parengta veiklos matavimo sistemos metodika.
Komisija tikisi, kad kokybės vadybos sistema padės organizacijai veikti efektyviai ir sistemiškai.
Kokybės vadybos sistema Komisijoje buvo įdiegta įgyvendinant projektą „Kokybės vadybos modelio, atitinkančio LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, diegimas, paruošimas sertifikuoti ir sertifikavimas Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje“ (Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-084). Šis projektas, finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų, įgyvendintas pagal 2007–2013 metų finansinio laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“.
Dvejus metus vykdytas projektas leido sukurti ir įdiegti kokybės vadybos sistemą, kurią nepriklausomi auditoriai pripažino kaip vieną geriausių viešajame sektoriuje veikiančių kokybės vadybos sistemų.

     

Socialinis_fondas_jpg.bmp