Įeiti
Publikuoti: 2014-01-31. Atnaujinta: 2024-05-28

Ūkio subjektų priežiūra


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
KONSULTAVIMAS

Ūkio subjektai jiems rūpimais klausimais gali kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą adresu Verkių g. 25C-1, Vilniuje (teritorinių skyrių kontaktus rasite ČIA), taip pat nemokamu bendruoju informacijos telefonu 8 800 20500, faksu (8 5) 213 5166 arba elektroniniu paštu [email protected].

NEMOKAMAS KONSULTACIJŲ TELEFONAS - 8 800 20500 (pasirinkite konsultavimo temą)
• vartotojams spauskite 1
​• ūkio subjektams techninės priežiūros klausimais
­elektra (spauskite 1) | šiluma (spauskite 2) | dujos (spauskite 3) | nafta (spauskite 4) | atestatai (spauskite 5)
spauskite 2 ūkio subjektams vandens sektoriaus klausimais spauskite 6
ūkio subjektams šilumos sektoriaus ekonominio reguliavimo klausimais
spauskite 3ūkio subjektams atsinaujinančių išteklių sektoriaus klausimais spauskite 7
ūkio subjektams elektros sektoriaus klausimaisspauskite 4 ūkio subjektams nepriklausomų šilumos gamintojų klausimais spauskite 8
ūkio subjektams dujų sektoriaus klausimais spauskite 5 ūkio subjektams leidimų sektoriaus klausimais spauskite 9
​​Ūkio subjektų konsultavimą reglamentuoja Ūkio subjektų konsultavimo tvarkos aprašas.

​Neatsiejama ūkio subjektų veiklos priežiūros dalis –„Išaiškinimai teisės aktų klausimais“.
Rekomendacinio pobūdžio konsultacijos skelbiamos rubrikoje „Metodinė pagalba“.

ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI 

Teisės aktų, reglamentuojančių licencijuojamos veiklos priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašas patvirtintas 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-231.Teisės aktų sąrašas skelbiamas interneto svetainėje.  

​​Pagrindiniai principai, susiję su Tarybos vykdoma reguliuojamų ūkio subjektų priežiūra, išdėstyti Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos apraše, patvirtintame 2014 m. gegužės 24 d.nutarimu Nr. O3-140.

ĮMONIŲ REGULIUOJAMOS VEIKLOS IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PATIKRINIMAI 2022 METAIS 

Ūkio subjektų veiklos patikrinimai gali būti planiniai ir neplaniniai. Planinių patikrinimų pirminis tikslas – informacijos apie ūkio subjektą vertinimas ir metodinės pagalbos ūkio subjektui teikimas. Neplaninis patikrinimas atliekamas tuo atveju, jei gaunama informacijos dėl ūkio subjekto veiklos, kuri gali prieštarauti teisės aktams; siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai.

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS ENERGETIKOS ĮMONIŲ REGULIUOJAMOS VEIKLOS PATIKRINIMŲ 2024 METAIS PLANAS

 

Eil. Nr.Ūkio subjekto pavadinimasNumatyto​ patikrinimo laikasPatikrinimo tikslasAtskaitingas padalinys
PradžiaPabaiga
1. UAB „Litesko“[1]2019-06-27

​Patikrinimas baigtas 2024-03-22​​​

Įvertinti 2015-2017 metų reguliuojamoms veikloms priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, pagrįstumą.

Ekonominės analizės skyrius

Šilumos bazinių kainų skyrius

Šilumos kainų skyrius

Dujų skyrius

2.UAB „Imlitex“[2]

2020-02-19

 

Patikrinimas baigtas 2024-04-30Įvertinti, ar UAB „Imlitex“ vartotojams taikomos gamtinių dujų (produkto) bei reguliuojamų gamtinių dujų veiklų (paslaugų) kainos atitinka teisės aktų reikalavimus.

Dujų skyrius

 

3.AB „Energijos skirstymo operatorius“[3]2018-02-202024-06-30
Įvertinti reguliuojamo turto verčių priskyrimo vidutinei ir žemai įtampoms 2016–2018 metais pagrįstumą.Elektros skyrius
4.UAB Gren Lietuva2024-02-12

2024-08-12

 

Įvertinti, ar nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d. gamtinių dujų tiekėjui UAB Gren Lietuva pervestos dalinio kompensavimo sumos buvo ne didesnės nei sumos, reikalingos Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 192 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytiems tikslams pasiekti. 

 

Dujų skyrius
5.UAB Intergas2024-02-12

2024-08-12

 

Įvertinti, ar nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d. gamtinių dujų tiekėjui UAB “Intergas" pervestos dalinio kompensavimo sumos buvo ne didesnės nei sumos, reikalingos Energetikos įstatymo 192 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytiems tikslams pasiekti. 

 

Dujų skyrius
6.AB agrofirma „Josvainiai“2024-02-12

2024-08-12

 

Įvertinti, ar nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d. gamtinių dujų tiekėjui AB agrofirma “Josvainiai" pervestos dalinio kompensavimo sumos buvo ne didesnės nei sumos, reikalingos Energetikos įstatymo 192 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytiems tikslams pasiekti. 

 

Dujų skyrius
7.UAB „Ignitis“2024-02-12

2024-08-12

 

Įvertinti, ar nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. gamtinių dujų tiekėjui UAB “Ignitis" pervestos dalinio kompensavimo sumos buvo ne didesnės nei sumos, reikalingos Energetikos įstatymo 192 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytiems tikslams pasiekti. 

 

Dujų skyrius
8.Nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams išmokėtų kompensacijų elektros energijos kainai mažinti pagrįstumo patikrinimas2024-01-012024-12-31Atlikti kompensavimo lėšų patikrą.Elektros skyrius


[1] Bendrovės planinis patikrinimas 2024 m. tęsiamas atsižvelgiant į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) energetikos įmonių reguliuojamos veiklos, energetikos objektų, įrenginių patikrinimų 2023 metais plano, patvirtinto Tarybos pirmininko 2022 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. O1E-287 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos energetikos įmonių reguliuojamos veiklos, energetikos objektų, įrenginių patikrinimų 2023 metais plano patvirtinimo“ (toliau – Patikrinimų 2023 m. planas), su vėlesniais pakeitimais, 1 priedo 1 punktą.

[2] Bendrovės planinis patikrinimas 2024 m. tęsiamas atsižvelgiant į Patikrinimų 2023 m. plano, su vėlesniais pakeitimais, 1 priedo 3 punktą.

[3] Bendrovės planinis patikrinimas 2024 m. tęsiamas atsižvelgiant į Patikrinimų 2023 m. plano, su vėlesniais pakeitimais, 1 priedo 4 punktą.


Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Kauno teritorinio skyriaus energetikos objektų, įrenginių patikrinimų 2024 metais planas.
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Klaipėdos teritorinio skyriaus energetikos objektų, įrenginių patikrinimų 2024 metais planas.
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Šiaulių teritorinio skyriaus energetikos objektų, įrenginių patikrinimų 2024 metais planas.​
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Vil​niaus teritorinio skyriaus ene​rgetikos objektų, įrenginių patikrinimų 2024 metais​.​​​
Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimų 2024 m. planas.


Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Kauno teritorinio skyriaus energetikos objektų, įrenginių patikrinimų 2023 metais planas.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Klaipėdos teritorinio skyriaus energetikos objektų, įrenginių patikrinimų 2023 metais planas.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Šiaulių teritorinio skyriaus energetikos objektų, įrenginių patikrinimų 2023 metais planas.​

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Vil​niaus teritorinio skyriaus ene​rgetikos objektų, įrenginių patikrinimų 2023 metais​.​​​


Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Kauno teritorinio skyriaus energetikos objektų, įrenginių patikrinimų 2022 metais planas.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Klaipėdos teritorinio skyriaus energetikos objektų, įrenginių patikrinimų 2022 metais planas.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Šiaulių teritorinio skyriaus energetikos objektų, įrenginių patikrinimų 2022 metais planas.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Vil​niaus teritorinio skyriaus ene​rgetikos objektų, įrenginių patikrinimų 2022 metais​.​​​​Dažnai užduodami klausimai dėl ūkio subjektų patikrinimų
Kokiais teisės aktais vadovaujantis vykdoma energetikos įrenginių energetikos objektų ir įrenginių kontrolė?
Kokie teisės aktai reglamentuoja periodinį daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų tikrinimą?
Kuo vadovaujantis sudaromi metiniai patikrinimų planai?
Kokios lengvatos taikomos ūkio subjektams pirmaisiais verslo metais?
Kur galima susipažinti su Tarybos parengtais patikrinimo aktais (klausimynais)? Tais atvejais, kai tikrinant ūkio subjekto veiklą naudojami kontroliniai klausimynai, ar už reikalavimų, kurie į juos neįtraukti, nesilaikymą, taikomos poveikio priemonės?
Kokių pareigų turi laikytis tikrinami ūkio subjektai?
Kas gresia už per patikrinimą nustatytus energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo ir saugos norminių aktų pažeidimus?
Ar Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgaliotas darbuotas turi teisę atlikti planinį energetikos įrenginių patikrinimą tuo metu, kai energetikos įrenginio savininkas ar jo įgaliotas atstovas atsisako dalyvauti patikrinime?
Kaip sužinoti, kada bus atliekamas planinis patikrinimas jūsų įstaigoje?
Prieš kiek laiko ūkio subjektas turi būti informuojamas apie planinį patikrinimą?
Kada ir kokiu pagrindu atliekami neplaniniai patikrinimai?
Kokiais atvejais išduodamos techninės būklės patikrinimo pažymos?​


Ūkio subjektų reguliuojamos veiklos atmintinės

Šilumos tiekimo veiklos vykdymo atmintinė

Šilumos bazinės kainos projekto parengimo ir pateikimo atmintinė
Šilumos bazinės kainos perskaičiavimo projekto parengimo ir pateikimo atmintinė
​Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų veiklos vykdymo atmintinė
Administracinių nusižengimų procesinių veiksmų atmintinė
​Nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos bazinės kainos projekto parengimo atmintinė
Nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos bazinės kainos perskaičiavimo projekto parengimo atmintinė
Nepriklausomo šilumos gamintojo veiklos vykdymo atmintinė
​Ūkio subjektų patikrinimų atmintinė
Sankcijos skyrimo atmintinė Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktai (klausimynai)

Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimų aktų formos, kurios naudojamos atliekant ūkio subjektų patikrinimus, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E-878.
Patikrinimo aktuose (klausimynuose) pateikti kontroliniai klausimai atspindi svarbiausius teisės aktų reikalavimus, kurių nesilaikymas gali padaryti reikšmingos žalos ar sukelti realų pavojų visuomenei, kitų asmenų interesams, aplinkai. Už kitų reikalavimų, kurie neįtraukti į klausimyną, nesilaikymą tikrinamiems ūkio subjektams poveikio priemonės netaikomos, išskyrus išimtinius atvejus, kai jos būtinos siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei ar aplinkai atsiradimui (t. y. kai tam tikras į klausimyną neįtrauktas aspektas tam tikromis aplinkybėmis yra esminis), taip pat siekiant užkirsti kelią ūkio subjekto elgesiui tyčia nesilaikyti teisės aktų reikalavimų, kai ūkio subjektas jau buvo įspėtas ir konsultuotas dėl jų nesilaikymo.

Kontroliniai klausimynai ūkio subjektams:

1.
 0,4 kV įtampos oro, oro kabelių, kabelių linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 1 priedas (word formatu);

2. 6/10 kV įtampos oro linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 2 priedas  (word formatu);
3. 6 kV, 10kV, 20kV, 30kV, 35 kV įtampos kabelių linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 3 priedas (word formatu);
4. 110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 4 priedas (word formatu);
5. 110 – 330 kV įtampos kabelių linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 5 priedas (word formatu);
6. 330 – 400 kV įtampos oro linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 6 priedas (word formatu);
7. Operatyvinio dispečerinio valdymo skirstomojo, elektrinių ir vartotojų tinklo elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 7 priedas (word formatu);
8. 110/10 kV, 110/6 kV, 110/35/10 kV įtampos transformatorių pastočių ir skirstyklų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas -
8 priedas (word formatu);
9. Transformatorinių ar skirstomųjų punktų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 9 priedas (word formatu);
10. Šilumos gamybos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 10 priedas (word formatu);
11. Šilumos tiekimo įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 11 priedas (word formatu);
12. Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos stočių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas  - 12 priedas (word formatu);
13.  Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo stočių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 13 priedas (word formatu);
14. Naftos ir naftos produktų magistralinių ir jūrinių vamzdynų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 14 priedas (word formatu);
15.  Naftos ir naftos produktų terminalo įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas- 15 priedas (word formatu);
16. Ūkio subjektų, kurie naudoja gamtines (ir/ar) dujas energijai gaminti, energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 16 priedas (word formatu);
17. 35 kV įtampos kabelių linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas17 priedas (word formatu);
18. 35 kV įtampos oro linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 18 priedas (word formatu);
19. 330 – 400 kV transformatorių pastotės ir skirstyklos eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 19 priedas (word formatu);
20. LITGRID AB sistemos valdymo centro darbo patikrinimo aktas - 20 priedas (word formatu);
21. Elektrinių elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 21 priedas (word formatu);
22. Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stočių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas22 priedas (word formatu);
23. Gamtinių dujų perdavimo sistemos magistralinio dujotiekio vamzdyno eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 23 priedas (word formatu);
24. Gamtinių dujų skirstymo sistemos eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 24 priedas (word formatu);
25. Potencialiai sprogioje aplinkoje esančių elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 25 priedas (word formatu);
26. Naftos perdirbimo įrenginių saugaus eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 26 priedas (word formatu);
27. Dujų pildymo stoties (DPS), dujų pildymo posto (DPP) suskystintų naftos dujų sistemų įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 27 priedas (word formatu);
28. Suskystintų naftos dujų sistemų įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 28 priedas (word formatu);
29. 110 kV įtampos perdavimo tinklo skirstyklų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 29 priedas (word formatu);
30. Saulės fotovoltinių elektrinių elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 30 priedas (word formatu);
31. Vėjo elektrinių elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas  - 31 priedas (word formatu);
32. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atestatuose nustatytos veiklos sąlygų laikymosi patikrinimo aktas - 32 priedas (word formatu);
33. Suskystintų naftos dujų balionų sandėlio eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 33 priedas (word formatu);
34. Suskystintų naftos dujų (SND)degalinės eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 34 priedas (word formatu);
35. Suslėgtų gamtinių dujų (SGD) degalinės eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 35 priedas (word formatu);
36. Skysto kuro degalinių įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 36 priedas (word formatu);
37. Ūkio subjektų, vartojančių elektros energiją, elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 37 priedas (word formatu);
38. Aukštos įtampos nuolatinės srovės intarpo stoties eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 38 priedas (word formatu);
39. Hidroelektrinių įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 39 priedas (word formatu);
40.  AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ SGD terminalo įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 40 priedas (word formatu);
41. Šilumos gamybos įrenginių neregistruojamų Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre eksploatavimo ir techninės būklės patikrinmo aktas - 41 priedas (word formatu).


PIRMIEJI VERSLO METAI IR GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA 

Taryba palaiko iniciatyvą ir siekia didinti gerosios praktikos sklaidą, kad verslą pradedantiems ūkio subjektams būtų teikiama reikalinga metodinė pagalba, konsultacijos, taip sukuriant patrauklesnes sąlygas plėtotis verslui, o sankcijos ir baudos – tik viena iš priemonių vykdyti priežiūrą, bet ne tikslas. 2015 m. vasario 24 d. pasirašyta deklaracija dėl pirmųjų verslo metų, kuri įpareigojo:
• pirmaisiais ūkio subjekto veiklos metais netaikyti šiam ūkio subjektui poveikio priemonių (baudų, veiklos apribojimų ir kitų). Identifikavus pažeidimus, pirmiausia nustatyti tinkamą terminą pažeidimams ištaisyti, kuris, atsižvelgus į objektyvias aplinkybes, gali būti pratęstas;
• skirti išteklių konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams (pvz., susisiekti su veiklą pradėjusiu ūkio subjektu ir pasiūlyti konsultavimo paslaugą, atsakyti į ūkio subjektų kreipimusis ir prašymus ir pan.).

​Ūkio ministerija yra parengusi informacinio pobūdžio lankstinuką „Verslininkams apie inspektavimą“, kuriame supažindinama su pagrindinėmis verslininko teisėmis ir pareigomis.
ATSILIEPIMAI 

Tarybos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Ūkio subjektai ir kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimą apie realiai įvykdytus veiklos patikrinimus gali pateikti čia.    

INFRASTRUKTŪROS VALDYTOJO TEIKIAMI PRANEŠIMAI 
Pranešimus galite rasti Ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainėje.

​​