Įeiti
Publikuoti: 2014-07-01. Atnaujinta: 2022-07-29

Transportas


​​

Pagrindiniai Tarybos uždaviniai Transporto sektoriaus reguliavime – vykdyti Geležinkelio transporto kodekso 34 straipsnyje ir Vidaus vandenų transporto kodekso 30 straipsnyje numatytą keleivių vežimo vietinio susisiekimo traukiniais bei keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) didžiausių tarifų derinimą.

Taryba, vykdydama Kainų įstatymo 1 straipsnio nuostatą, kad kainos ir tarifai nustatomi įvertinus būtinas sąnaudas, parengė Keleivių vežimo vietiniais traukiniais tarifų maksimalių dydžių nustatymo metodiką ir Keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausių tarifų nustatymo metodiką.

Šiuo metu galioja  akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai" suderintas keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais tarifo maksimalus dydis, nustatytas 2014 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O3-602 ir 2022 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. O3E-747 akcinei bendrovei „Smiltynės perkėla" suderintas keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją reguliuojamos veiklos didžiausias tarifas (metinės būtinosios sąnaudos, įskaitant investicijų grąžą) – 7,1 mln. Eur. Galutinius diferencijuotus keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją tarifus apskaičiuoja ir patvirtina akcinė bendrovė „Smiltynės perkėla".​

Taryba, vadovaudamasi 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ 2.1 punktu, skelbia duomenis investicijų grąžos normai (WACC) skaičiuoti.

Vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos, patvirtintos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510, 2.3.1 punktu skelbiami duomenys taikomi keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją veiklą vykdančioms įmonėms, kai dokumentai kainų nustatymui teisės aktų nustatytais terminais pateikiami po 2015 m. gruodžio 31 d.

Duomenys vidutinei svertinei kapitalo kainai (WACC), paskelbti 2022 m. liepos 29 d. (taikomi nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d.):

RodiklisR​​eikšmėŠaltinis / nuoroda
Skolinto kapitalo kainos viršutinė riba pagal Lietuvos banko skelbiamus duomenis, proc.2,583Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms (bendrovėms) suteiktų paskolų eurais, kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, likučių palūkanų normų vidurkis už paskutinius 12 mėn. (skaičiuojama nuo 20​21 m. liepos mėn. iki 2022 m. birželio mėn., atsižvelgiant į Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos priede nurodytą duomenų laikotarpį), Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 6 p.
Nuosavo kapitalo kaina, proc.7,551Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9 p.
Nuosavo kapitalo dalis (optimali kapitalo struktūra)0,5Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 11 p.
Skolinto kapitalo dalis (optimali kapitalo struktūra)0,5Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 11 p.
Pelno mokestis0,15Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas, Investicijų grąžos n​ormos nustatymo metodikos 5 p.
Nerizikingų investicijų grąžos norma, proc.1,266Ne trumpesnės nei 3468 dienų VVP litais (iki 2014 m. gruodžio 31 d.) ir eurais (nuo 2015 m. sausio 1 d.) aukcionų, vykusių per paskutinius 10 metų iki einamųjų metų liepos 1 d., proc., vidutinio svertinio pelningumo (pagal patenkintas paraiškas) aritmetinis vidurkis, proc., Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.1 p.
Nuosavybės rizikos premija, proc.5,0Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.2 p.
Santykinis rizikos matmuo, atspindintis ūkio šakos rizikingumo lygį, palyginti su bendru šalies ūkio rizikingumu (svertinė β)1,257Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3 p.
Faktinis keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją veiklą vykdančių įmonių skolinto kapitalo kainos svertinis vidurkis, proc.-Neskelbiama. Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 16 p.

 

Archyvas: nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. liepos 31 d.​

Archyvas: nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. iki 2021 m. liepos 31 d.

Archyvas: nuo 2019 m. liepos 31 d. iki 2020 m. rugpjūčio 1 d.

Archyvas: nuo 2018 m. liepos 31 d. iki 2019 m. rugpjūčio 1 d.