Įeiti
Publikuoti: 2023-08-18. Atnaujinta: 2023-08-18

Transportas nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. liepos 31 d.


​Duomenys vidutinei svertinei kapitalo kainai (WACC), paskelbti 2022 m. liepos 29 d. (taikomi nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d.):

RodiklisR​​eikšmėŠaltinis / nuoroda
Skolinto kapitalo kainos viršutinė riba pagal Lietuvos banko skelbiamus duomenis, proc.2,583Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms (bendrovėms) suteiktų paskolų eurais, kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, likučių palūkanų normų vidurkis už paskutinius 12 mėn. (skaičiuojama nuo 20​21 m. liepos mėn. iki 2022 m. birželio mėn., atsižvelgiant į Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos priede nurodytą duomenų laikotarpį), Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 6 p.
Nuosavo kapitalo kaina, proc.7,551Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9 p.
Nuosavo kapitalo dalis (optimali kapitalo struktūra)0,5Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 11 p.
Skolinto kapitalo dalis (optimali kapitalo struktūra)0,5Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 11 p.
Pelno mokestis0,15Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas, Investicijų grąžos n​ormos nustatymo metodikos 5 p.
Nerizikingų investicijų grąžos norma, proc.1,266Ne trumpesnės nei 3468 dienų VVP litais (iki 2014 m. gruodžio 31 d.) ir eurais (nuo 2015 m. sausio 1 d.) aukcionų, vykusių per paskutinius 10 metų iki einamųjų metų liepos 1 d., proc., vidutinio svertinio pelningumo (pagal patenkintas paraiškas) aritmetinis vidurkis, proc., Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.1 p.
Nuosavybės rizikos premija, proc.5,0Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.2 p.
Santykinis rizikos matmuo, atspindintis ūkio šakos rizikingumo lygį, palyginti su bendru šalies ūkio rizikingumu (svertinė β)1,257Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3 p.
Faktinis keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją veiklą vykdančių įmonių skolinto kapitalo kainos svertinis vidurkis, proc.-Neskelbiama. Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 16 p.

​