Įeiti
Publikuota: 2019.01.14. Atnaujinta: 2019.01.14

Darbuotojų komandiruotės iki 2018 gruodžio 31 d.


Data, vieta ​Komandiruojamas darbuotojas/-ai (pareigos, vardas, pavardė) Renginys
​2018 m. gruodžio 10–12 d.
Viena,
Austrijos Respublika
​Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Irma Vasarytė
​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės asamblėjos ir Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimai.
​2018 m. gruodžio 4–6 d.
Liubliana,
Slovėnijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vedėja Rimgailė Baliūnaitė;
Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vyr. specialistas Ignas Kazakevičius
​Europos Reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (angl. Agency of Cooperation of Energy Regulators; toliau – ACER) organizuojami ACER Bylų nagrinėjimo įrankio (angl. Case Management Tool) mokymai nacionalinėms reguliavimo institucijoms ir 18-as ACER Rinkos stebėsenos nuolatinio komiteto susitikimas (angl. 18th Meeting of the Market Monitoring Standing Committee).
​2018 m. gruodžio 4–5 d.
Liubliana,
Slovėnijos Respublika
​Komisijos patarėja Alina Parnarauskienė
​16-as Europos Reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (angl. Agency of Cooperation of Energy Regulators) Informacijos saugumo įgyvendinimo grupės (angl. Information Security Implementation Group) susitikimas.
​2018 m. gruodžio 2–5 d.
Stambulas,
Turkijos Respublika
​Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
​Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) Vartotojų ir mažmeninės rinkos darbo grupės susitikimas.
​2018 m. lapkričio 27–28 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
​Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) organizuojami specializuoti mokymai dėl 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo įgyvendinimo.
​2018 m. lapkričio 26–27 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus patarėja Marta Vorobjova-Derkač;
Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus patarėjas Darius Juškaitis
​Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) seminaras, kuriame bus svarstomi klausimai, susiję su perdavimo sistemos operatorių efektyvumo lyginamąja analize ir vertinimu.
​2018 m. lapkričio 25–27 d.
Paryžius,
Prancūzijos Respublika

​Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Irma Vasarytė
​Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl. Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) vienuoliktas Ekonominių reguliuotojų tinklo (angl.  Network of Economic Regulators – NER) susitikimas.
​2018 m. lapkričio 22 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vedėjas
Rimas Valungevičius
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Valaitis
​Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
​AS „Conexus Baltic Grid“ organizuojama konferencija „Požeminių dujų saugyklų reikšmė energetinio saugumo problemų sprendimui“.
​2018 m. lapkričio 19–21 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
Komisijos narys
Renatas Pocius
​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Dujų darbo grupės, Elektros darbo grupės ir Visų reguliuotojų darbo grupės susitikimai, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Dujų darbo grupės, Elektros darbo grupės susitikimai.
​2018 m. lapkričio 14–15 d.
Helsinkis,
Suomijos Respublika
Komisijos pirmininkė
Inga Žilienė​
​8-as Baltijos šalių dujų rinkos forumas.
​2018 m. lapkričio 13–15 d.
Helsinkis,
Suomijos Respublika
Dujų ir elektros departamento direktorė
Jurga Grudzinskaitė-Gainovskė
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vedėjas
Rimas Valungevičius
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus patarėja
Marta Vorobjova-Derkač
Tarptautinių ryšių skyriaus patarėja 
Justina Alsytė-Gogelienė
​Baltijos valstybių ir Suomijos nacionalinių reguliavimo institucijų atstovų susitikimas, ​8-as Baltijos šalių dujų rinkos forumas.
​2018 m. lapkričio 13–14 d.
Danijos Karalystė
​Komisijos narys Renatas Pocius
Šilumos ir vandens departamento vyr. patarėjas Dalius Krinickas
Dujų ir elektros departamento Rinkos ir plėtros stebėsenos skyriaus vedėja
Rimgailė Baliūnaitė
Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus patarėja, laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas,
Anastasija Skunčikaitė
Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus patarėjas
Darius Juškaitis
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vyr. specialistė
Lina Karpavičiūtė
​Danijos ambasados organizuojamas Danijos ir Lietuvos nacionalinių reguliavimo institucijų bei energetikos įmonių susitikimas dėl išmaniųjų energijos skaitiklių diegimo.
​2018 m. spalio 28 d.–
lapkričio 4 d.
Singapūras,
Singapūro Respublika
Komisijos pirmininkė
Inga Žilienė​
Komisijos narys
Renatas Pocius
Dujų ir elektros departamento direktorė
Jurga Grudzinskaitė-Gainovskė
Susitikimai su Singapūro energetikos reguliuotojo atstovais bei Singapūro Energetikos savaitės renginiai.
​2018 m. spalio 25–26 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vedėja
Rimgailė Baliūnaitė
Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas
Paulius Blažys
​Šiaurės ir Baltijos šalių reguliuotojų tarybos atstovų ir Nord Pool bei Epex Spot atstovų susitikimai.
​2018 m. spalio 18 d.
Oslas,
Norvegijos Karalystė
​Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
​Nord Pool AS organizuojamas nacionalinių reguliavimo institucijų 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT) darbo grupės susitikimas.
2018 m. spalio 17–19 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
​Komisijos patarėja Alina Parnarauskienė,
Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas
Paulius Blažys
​Seminaras apie efektyvų kibernetinės saugos reguliavimą (angl. Technical Workshop: The Effective Regulation of Cybersecurity).
2018 m. spalio 17–19 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė

​Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vyresn. specialistė
Milda Budreckaitė
​Mokymai dėl pagrindinių skirstomųjų tinklų operatorių (DSO) reguliavimo principų energetikos sektoriuje, naujų DSO vaidmenų pagal Europos Komisijos Švarios energijos dokumentų paketą (angl. Clean energy package) bei galimos naujos DSO veiklos reguliavimo sistemos.
​2018 m. spalio 15–18 d.
Madridas,
Ispanijos Karalystė
​Komisijos pirmininko pavaduotojas
Jonas Makauskas
​Europos Komisijos organizuojamas Madrido forumas.
​2018 m. spalio 14–16 d.
Madridas,
Ispanijos Karalystė
​Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Irma Vasarytė
​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės asamblėjos ir Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimai.
​2018 m. spalio 8–12 d.
Antalija,
Turkijos Respublika
Komisijos narė Inga Žilienė​
Komisijos narys Renatas Pocius
Teisės departamento direktorė Vilma Adamavičiūtė
​Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) 17-oji metinė energetikos investicijų ir reguliavimo konferencija, Nacionalinių energetikos reguliuotojų pirmininkų susitikimas, Kainų ir tarifų komiteto posėdis bei Licencijavimo ir Konkurencijos komiteto posėdis.
​2018 m. rugsėjo 24–27 d.
Budva,
Juodkalnija
​Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė
Tarptautinių ryšių skyriaus patarėja
Justina Alsytė-Gogelienė
​Europos vandens reguliuotojų asociacijos (angl. European Water Regulators, WAREG) Generalinės asamblėjos ir darbo grupių susitikimai.
​2018 m. rugsėjo 19–22 d.
Dublinas,
Airijos Karalystė
​Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Rūta Barysaitė ​10-asis Vartotojų energetikos forumas (angl. 10th Citizens' Energy Forum).
​2018 m. rugsėjo 18–19 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vedėjas Rimas Valungevičius
Elektros skyriaus patarėjas Darius Juškaitis
​Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Skatinamojo reguliavimo ir efektyvumo lyginamosios analizės darbo grupės atstovų susitikimas.
​2018 m. rugsėjo 17 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento direktorė
Jurga Grudzinskaitė-Gainovskė
Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vedėja Rimgailė Baliūnaitė
Turto valdymo ir informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistas Darius Brilinga
​Lietuvos, Latvijos, Estijos nacionalinių reguliavimo institucijų, elektros perdavimo sistemos operatorių ir energetikos sektorių kuruojančių ministerijų atstovų susitikimas.
​2018 m. rugsėjo 11–12 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento direktorė
Jurga Grudzinskaitė-Gainovskė
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vedėjas
Rimas Valungevičius
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus patarėja
Marta Vorobjova-Derkač
​Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Suomijos nacionalinių reguliavimo institucijų ir konsultacinės įmonės „Baringa  Partners“ atstovų susitikimas ir viešasis seminaras, kurio metu „Baringa Partners“ atstovai pristatys Baltijos ir Suomijos gamtinių dujų įleidimo-išleidimo sistemos taškų tarifų nustatymo modelio kūrimo rezultatus.
​2018 m. rugsėjo 5–8 d.
Budapeštas,
Vengrijos Respublika


​Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Lina Karpavičiūtė
Elektros skyriaus vyr. specialistas
Darius Juškaitis
​Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) organizuojamas seminaras „Inovacijų ir reguliavimo seminaras 2018“ (angl. „Innovation and Regulation Workshop 2018“).
​2018 m. rugsėjo 4–7 d.
Krynica,
Lenkijos Respublika
​Komisijos narys Donatas Jasas
​28-asis Ekonomikos forumas.
​2018 m. rugsėjo 3–5 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​Komisijos narys
Renatas Pocius
​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Dujų darbo grupės, Elektros darbo grupės, Nacionalinių reguliuotojų darbo grupės susitikimai, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Dujų darbo grupės ir Elektros darbo grupės susitikimai.
​2018 m. rugpjūčio 16 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
​Komisijos narys Renatas Pocius
Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vedėja
Rimgailė Baliūnaitė
Elektros skyriaus patarėjas Paulius Blažys
Lietuvos, Latvijos bei Estijos nacionalinių reguliavimo institucijų ir perdavimo sistemos operatorių susitikimas, kurio metu bus aptarta perdavimo sistemos operatorių pateikta paraiška dėl bendro intereso projekto „Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais“ derinimo.
​2018 m. liepos 16–18 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​Komisijos pirmininkė Inga Žilienė
Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Irma Vasarytė
​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės asamblėjos ir Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimai.
​​​2018 m. birželio 25–26 d.
Helsinkis,
Suomijos Respublika
​​Komisijos narys Renatas Pocius​​73-ias Europos Reguliuotojų Gamtinių dujų darbo grupės posėdis.
​2018 m. birželio 20–23 d.
Fjezolė,
Italijos Respublika
​Komisijos narys
Donatas Jasas
​7-oji infrastruktūros reguliavimo konferencija (angl. 7th Conference on the Regulation of Infrastructures. New network structures: decentralization, prosumers and the role of online platforms).
​2018 m. birželio 18–19 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
Komisijos pirmininkė Inga Žilienė​
Komisijos narys Renatas Pocius
Dujų ir elektros departamento direktoriaus pavaduotoja
Jurga Baršauskienė
Dujų skyriaus vedėjas Rimas Valungevičius
Dujų skyriaus vyr. specialistė Marta Vorobjova
​Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Suomijos nacionalinių reguliavimo institucijų ir ministerijų atstovų susitikimas.
​2018 m. birželio 4–6 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja
Irma Vasarytė
Tarptautinių ryšių skyriaus patarėja
Justina Alsytė-Gogelienė
​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės asamblėjos ir Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimai ir CEER metinė konferencija, skirta CEER strategijai pristatyti.
​2018 m. gegužės 29 – birželio 1 d.
Florencija,
Italijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
​33-iasis Europos Elektros energetikos reguliavimo forumas kuriame bus aptariami aktualūs bendros Europos elektros rinkos kūrimo klausimai, susiję su Europos elektros tinklų kodeksų įgyvendinimu.
​2018 m. gegužės 24–25 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
​BEMIP HLG ekspertų darbo grupės posėdis.
​2018 m. gegužės 9–11 d.
Talinas,
Estijos Respublika
​Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė​Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) organizuojamas Vartotojų ir mažmeninės rinkos darbo grupės susitikimas.
​2018 m. gegužės 7–10 d.
Sofija,
Bulgarijos Respublika
​Tarptautinių ryšių skyriaus patarėja
Justina Alsytė-Gogelienė
​Europos vandens reguliuotojų asociacijos (angl. European Water Regulators, WAREG) Generalinės asamblėjos ir darbo grupių susitikimai.
​2018 m. gegužės 2–4 d.
Liubliana,
Slovėnijos Respublika
​Komisijos pirmininkė
Inga Žilienė
​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės asamblėjos ir Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimai.
​2018 m. balandžio 25–27 d.
Stokholmas,
Švedijos Karalystė
​Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėjas
Paulius Blažys
​Šiaurės regiono reguliuotojų tarybos (NordReg) atstovų ir elektros rinkos operatoriaus Nord Pool organizuojamas posėdis didmeninės elektros energijos rinkos priežiūros klausimais.
​2018 m. balandžio 22–25 d.
Sočis,
Rusijos Federacija
​Teisės skyriaus vedėja
Vilma Adamavičiūtė
​Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) Generalinės asamblėjos ir Licencijavimo / Konkurencijos komiteto susitikimai.
​2018 m. balandžio 16–18 d.
Tartu,
Estijos Respublika

​Komisijos pirmininko pavaduotojas
Jonas Makauskas
Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja
Irma Vasarytė
Tarptautinių ryšių skyriaus patarėja
Justina Alsytė-Gogelienė
Dujų ir elektros departamento direktoriaus pavaduotoja
Jurga Baršauskienė
Elektros skyriaus vedėja
Rimgailė Baliūnaitė
Elektros skyriaus patarėjas
Paulius Blažys
Turto valdymo ir informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistas
Darius Brilinga
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vedėjas
Rimas Valungevičius
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova

​Baltijos valstybių elektros ir gamtinių dujų miniforumas, Baltijos valstybių miniforumo Elektros darbo grupės susitikimas, Regioninės gamtinių dujų rinkos koordinavimo darbo grupės pogrupio susitikimas bei ekspertų susitikimas vandens sektoriaus reguliavimo klausimais.
​2018 m. balandžio 5–6 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
​3-iasis BEMIP ekspertų darbo grupės posėdis dėl Baltijos elektros energetikos sinchronizacijos projekto įgyvendinimo.
​2018 m. balandžio 4–5 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
​ACER (angl. Agency for the Cooperation of Energy Regulators) organizuojamas seminaras dėl 2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas, įgyvendinimo.
​2018 m. kovo 27–29 d.
Londonas,
Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės
Airijos Karalystė
​Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
​Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos nacionalinių reguliavimo institucijų bei konsultacinės įmonės „Baringa“ atstovų susitikimas ir konsultacinės įmonės „Baringa“ organizuojamamas seminaras, kurio metu bus pristatomi tarpiniai bendros Baltijos-Suomijos regiono gamtinių dujų rinkos kūrimu studijos rezultatai.
​2018 m. kovo 26–27 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​Vidaus audito skyriaus vedėjas
Rolandas Pauža
Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus
vyresn. specialistas
Saulius Stirbinskas
​ACER organizuojamas RISIG (REMIT Information Security Implementation Group) grupės narių susitikimas.
​2018 m. kovo 19–20 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
​BEMIP ekspertų darbo grupės posėdis dėl Baltijos elektros energetikos sinchronizacijos projekto įgyvendinimo.
​2018 m. kovo 12–14 d.
Liubliana,
Slovėnijos Respublika
​Komisijos pirmininkė
Inga Žilienė
Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja
Irma Vasarytė
​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės asamblėjos ir Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimai.
​2018 m. kovo 4–7 d.
Budapeštas,
Vengrijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
​Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) organizuojamas seminaras „1-asis mokomasis seminaras: Investicijų į energetikos sektorių programos (angl. 1st educational workshop: Energy capital investment programs)“, kurio metu specialistas skaitys pranešimą ir detaliai aptars Lietuvos atvejį „Case study of Lithuania: Reviewing and approving capital investment plans“.
​2018 m. vasario 28 d.–
kovo 1 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
​BEMIP darbo grupės posėdis.
​2018 m. vasario 7–8 d.
Helsinkis,
Suomijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
​Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Suomijos nacionalinių reguliavimo institucijų atstovų susitikimas bei seminaras su konsultacinės įmonės „Baringa“ atstovais.
​2018 m. vasario 28 d. –
2018 m. kovo 3 d.
Budapeštas,
Vengrijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vedėja Rimgailė Baliūnaitė
Elektros skyriaus patarėja Lina Milkevičiūtė
​ERRA (Energy Regulator Regional Association) projekto pagal 2017 m. gruodžio 6 d. susitarimą tarp Lietuvos, Vengrijos ir Armėnijos reguliuotojų bei ERRA renginys, skirtas aptarti atsinaujinančių išteklių skatinimo schemas, jų įgyvendinimą ir gerąsias praktikas.
​2018 m. sausio 30–31 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
​Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja
Irma Vasarytė 
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vedėja Jurga Baršauskienė
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėjas Rimas Valungevičius
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas Ignas Kazakevičius
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja Anastasija Skunčikaitė 
​Latvijos, Belgijos ir Liuksemburgo nacionalinių energetikos reguliuotojų organizuojamas renginys, skirtas Baltijos šalių elektros rinkos kūrimo pažangai bei Belgijos-Liuksemburgo ir Baltijos-Suomijos regioninės gamtinių dujų rinkos perspektyvoms aptarti.
​2018 m. sausio 22–25 d.
Sofija,
Bulgarijos Respublika
Komisijos pirmininkė
Inga Žilienė
​Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja
​Irma Vasarytė
​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės asamblėjos ir Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimai.

​2018 m. sausio 11–13 d.
Florencija,
Italijos Respublika

​Komisijos narys
Darius Biekša
​Seminaras „Piktnaudžiavimai didmeninėje elektros prekybos rinkoje ir piktnaudžiavimas rinkos galia“ (angl. Market abuse and abuse of market power in whole sale energy market).
​2018 m. sausio 10–11 d.
Oslas,
Norvegijos Karalystė
​Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
​20-tasis Skandinavijos ir Baltijos šalių reguliuotojų atstovų ir elektros rinkos operatoriaus Nord Pool Spot bei Šiaurės regiono reguliuotojų tarybos (NordReg) posėdis.
​2017 m. gruodžio 18–19 d.
Talinas,
Estijos Respublika
​​Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
​Regioninės gamtinių dujų rinkos darbo grupės (angl. Regional gas market coordination group – RGMCG) periodinis susitikimas.
​2017 m. gruodžio 17–18 d.
Talinas,
Estijos Respublika
​Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vedėjas Matas Taparauskas
Šilumo ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistas
Giedrius Blagnys
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos skyriaus vyr. specialistas
Aivaras Ciesiūnas
​Lietuvos, Latvijos ir Estijos šalių reguliuotojų atstovų susitikimas dėl šilumos sektoriaus įmonių sąnaudų lyginamųjų rodiklių duomenų bazės rengimo.
​2017 m. gruodžio 11–12 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
Dujų skyriaus vedėja
Jurga Baršauskienė
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
​Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Suomijos nacionalinių reguliavimo institucijų atstovų susitikimas.
​2017 m. gruodžio 7 d.
Talinas,
Estijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
​Nord Pool – elektros energijos biržos operatoriaus organizuojamame Baltijos regiono reguliavimo institucijų ir elektros rinkos dalyvių susitikime.
​2017 m. gruodžio 4–7 d.
Budapeštas,
Vengrijos Respublika
​Vartotojų teisių apsaugos ir informavimo skyriaus patarėja
Sandra Grabauskaitė
​Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) organizuojamas Vartotojų ir mažmeninės rinkos darbo grupės susitikimas.
​2017 m. lapkričio 20–22 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja
​Irma Vasarytė
​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės asamblėjos ir Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimai.
​2017 m. lapkričio 15 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
​Vartotojų teisių apsaugos ir informavimo skyriaus vedėja Kristina Engelgardt-Tkačuk
Vartotojų teisių apsaugos ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Rūta Barysaitė
​Baltijos energetikos forumo konferencija „Baltijos energetikos sektoriaus strategijos planavimas: laisvoji rinka, pažangi energetika ir skaitmeninės paslaugos“.
​2017 m. lapkričio 12–18 d.
Budapeštas,
Vengrijos Respublika
​Šilumos ir vandens departamento
Vandens skyriaus patarėja
Asta Rimkevičiūtė
Mokymai „​Įvadas į vandens tiekimo reguliavimą“.
​2017 m. lapkričio 8–11 d.
Budapeštas,
Vengrijos Respublika
​Komisijos pirmininko pavaduotojas
Jonas Makauskas
​Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) organizuojamas Nacionalinių energetikos reguliuotojų pirmininkų susitikimas.
​2017 m. spalio 23–25 d.
Zagrebas,
Kroatijos Respublika
​Teisės skyriaus patarėjas
Augustas Muliarčikas
​8-oji tarptautinėje konferencija „Alternatyvus ginčų sprendimas“.
​2017 m. spalio 23–25 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​Dujų ir elektros departamento direktoriaus vyresnioji patarėja
Milda Parnavaitė
​Europos Sąjungos nacionalinių energetikos reguliavimo institucijų elektros ir gamtinių dujų darbo grupių susitikimai.
​2017 m. spalio 18–21 d.

2017 m. spalio 19–20 d.
Madridas,
Ispanijos Karalystė
​Komisijos pirmininkė
Inga Žilienė
Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja
Irma Vasarytė
​Madrido dujų forumas.
​2017 m. spalio 17–19 d.
Budapeštas,
Vengrijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistas
Darius Juškaitis
​Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) organizuojamas Tarifų ir kainų komiteto susitikime
​2017 m. spalio 15–18 d.
Budapeštas,
Vengrijos Respublika
​Teisės skyriaus vedėja
Vilma Adamavičiūtė
​Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) organizuojamas Licencijavimo ir Konkurencijos komiteto susitikimas.
​2017 m. spalio 9–12 d.
Berlynas,
Vokietijos Federacinė
Respublika
​Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vedėja
Jurga Baršauskienė
Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vedėja
Kristina Engelgardt-Tkačuk
​Europos energetikos reguliuotojų tarybos organizuojamas praktinis seminaras aptarti mažmeninės rinkos įvertinimo rodiklių klausimų.
​2017 m. spalio 9–11 d.
Ryga,
Latvijos Respublika

​Komisijos narė
Viktorija Sankauskaitė

​Europos Vandens reguliuotojų asamblėja ir darbo grupės susitikimas.
​2017 m. spalio 5–6 d.
Helsinkis,
Suomijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vedėja
Rimgailė Baliūnaitė
​Šiaurės ir Baltijos šalių reguliuotojų tarybos atstovų ir EPEX SPOT atstovų susitikimas.
​2017 m. rugsėjo 28 d.
Tbilisis,
Gruzija

​Komisijos pirmininkė
Inga Žilienė

​Projekto „Gruzijos nacionalinės energetikos ir vandens tiekimo reguliavimo komisijos norminių išlaidų audito ir rinkos stebėsenos gebėjimų stiprinimas“ pagal „Dvynių“ sutartį Nr. ENPI/2015/369-024 uždarymo renginys.
​2017 m. rugsėjo 25–27 d.
Liubliana,
Slovėnijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vedėja
Rimgailė Baliūnaitė
​Didmeninės energijos rinkos stebėsenos tikslinės darbo grupės susitikimas ir Rinkos priežiūros komiteto posėdis, kuriame bus pristatytas Elektros skyriaus darbuotojų vykdytas preliminarus tyrimas dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB bei UAB „Energijos tiekimas“ sudarytos paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties.
​2017 m. rugsėjo 25–26 d.
Talinas,
Estijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus patarėja
Milda Parnavaitė
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus
vyr. specialistė
Marta Vorobjova
​Regioninės gamtinių dujų rinkos darbo grupės periodinis susitikimas.
​2017 m. rugsėjo 23–27 d.
Astana,
Kazachstano Respublika
​Komisijos pirmininko pavaduotojas
Jonas Makauskas
Administracijos direktorius
Žilvinas Klimka
Teisės skyriaus vedėja
Vilma Adamavičiūtė
​Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) organizuojama
16-oji Investavimo konferencija.
​2017 m. rugsėjo 18–20 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
Komisijos pirmininkė
Inga Žilienė
Tarptautinių ryšių skyriaus patarėja
Irma Vasarytė
Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės asamblėjos ir Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimai, CEER metinė konferencija.
2017 m. rugsėjo 15 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
​Elektros skyriaus vedėja
Rimgailė Baliūnaitė
Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus patarėjas
Rimas Valungevičius
​Latvijos nacionalinės reguliavimo institucijos organizuojamas seminaras „Skatinamasis reguliavimas nuo teikiamų paslaugų kokybės iki inovacijų: Italijos nacionalinės reguliavimo institucijos patirtis“.
​2017 m. rugsėjo 14–15 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus patarėjas
Paulius Blažys
Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vyr. specialistas
Darius Juškaitis
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vyr. specialistė
Lina Karpavičiūtė
​Latvijos nacionalinės reguliavimo institucijos organizuojamas seminaras „Skatinamasis reguliavimas nuo teikiamų paslaugų kokybės iki inovacijų: Italijos nacionalinės reguliavimo institucijos patirtis“.
​2017 m. rugsėjo 10–13 d.
Budapeštas,
Vengrijos Respublika
Dujų ir elektros departamento
​Elektros skyriaus patarėjas
Paulius Blažys
Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) organizuojami mokymai apie elektros energijos rezervinių paslaugų ir balansavimo rinką (angl. Balancing markets and ancillary services).​
​2017 m. rugsėjo 7–8 d.
Klaipėda,
Lietuvos Respublika
Komisijos pirmininkė
Inga Žilienė
​Komisijos pirmininko pavaduotojas
Jonas Makauskas
Vyriausioji patarėja
Medeina Augustinavičienė
Teisės skyriaus vedėja
Vilma Adamavičiūtė
Tarptautinių ryšių skyriaus patarėja
Irma Vasarytė
​Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vedėja
Jurga Baršauskienė
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus patarėja
Milda Parnavaitė
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus patarėjas
Rimas Valungevičius
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
​Regioninis Baltijos šalių ir Suomijos nacionalinių energetikos reguliavimo institucijų ir gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių atstovų susitikimas.
​2017 m. rugsėjo 5–8 d.
Krynica,
Lenkijos Respublika
​Komisijos narys
Donatas Jasas
​27-asis ekonomikos forumas.
​2017 m. rugsėjo 3–26 d.
Turinas,
Italijos Respublika
Šilumos ir vandens departamento
​Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistas
Giedrius Blagnys
​Turino mokyklos „Turin School of Local Regulation“ organizuojamui mokymai „Viešųjų paslaugų reguliavimas“.
​2017 m. rugpjūčio 17–18 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus patarėja
Milda Parnavaitė
​Gamtinių dujų regioninės tarifų darbo grupės susitikimas.
​2017 m. rugpjūčio 8 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas Ignas Kazakevičius
Dujų skyriaus vyresn. specialistas Justas Valaitis
​AS „Conexus Baltic Grid“ ir „Ramboll Latvija“ SIA organizuojama konferencija „Inčukalnio gamtinių dujų saugykla – Didesnio lankstumo ir panaudojimo kaip strateginės dujų saugyklos studijos pristatymas“.
​2017 m. liepos 17–19 d.
Talinas,
Estijos Respublika
​Komisijos pirmininkė
Inga Žilienė
Tarptautinių ryšių skyriaus patarėja
Irma Vasarytė
​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės asamblėjos ir Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimai.
​2017 m. liepos 16–22 d.
Budapeštas,
Vengrijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė Marta Vorobjova
Elektros skyriaus vyresn. specialistas
Viktoras Asačiovas
​Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) organizuojami mokymai „Įvadas į energetikos reguliavimą“.
​2017 m. birželio 27–29 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
Dujų ir elektros departamento​
Dujų skyriaus vyr. specialistė Marta Vorobjova
​ENTSO-G (angl. The European Network of Transmission Operators for Gas) organizuojamas seminaras dėl 2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas, įgyvendinimo.
​2017 m. birželio 26–28 d.
Lisabona,
Portugalijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus patarėja
Milda Parnavaitė
​65-asis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros gamtinių dujų darbo grupės (AGWG) susitikimas ir 140-asis Europos energetikos reguliuotojų tarybos gamtinių dujų darbo grupės (CGWG) susitikimas.
​2017 m. birželio 21–23 d.
Paryžius,
Prancūzijos Respublika
Dujų ir elektros departamento
​Elektros skyriaus patarėjas Paulius Blažys
​Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Konkurencijos komiteto sekretoriato organizuojamame konkurencijos politikos peržiūros posėdis.
​2017 m. birželio 8 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
​Komisijos pirmininkė
Inga Žilienė
Komisijos narys
Darius Biekša
Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus patarėja
Milda Parnavaitė
​Baltijos regiono nacionalinių reguliavimo institucijų atstovų susitikimas.
​2017 m. birželio 5–7 d.
Liubliana,
Slovėnijos Respublika
​Tarptautinių ryšių skyriaus patarėja
Irma Vasarytė
​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės asamblėjos ir Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimai.
​2017 m. gegužės 29 d. –
birželio 1 d.
Londonas,
Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė
​Komisijos administracijos direktorius
Žilvinas Klimka
Bendrojo informacijos centro (skyriaus) vedėja
Agnė Paškevičiūtė
​Europos Komisijos organizuojamas 9-asis Vartotojų energetikos forumas.
​2017 m. gegužės 24–26 d.
Kišiniovas
Moldovos Respublika
​Bendrojo informacijos centro (skyriaus) vedėja
Agnė Paškevičiūtė
​Regioninės energijos reguliuotojų asociacijos (ERRA) organizuojamas Vartotojų ir mažmeninės rinkos darbo grupės susitikimas, kurio metu bus skaitomas pranešimas „2017 m. I pusmečio vartotojų teisių apsaugos naujienos energetikos sektoriuje Lietuvoje ir Ginčų nagrinėjimo statistika ERRA darbo grupės narėse 2016 metais“.
2017 m. gegužės 2224 d.
Tbilisis,
Gruzija
​Komisijos pirmininkė Inga Žilienė
Teisės skyriaus vedėja Vilma Adamavičiūtė
​Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) Generalinė asamblėja, Nacionalinių energetikos reguliuotojų pirmininkų susitikimas ir Licencijavimo / Konkurencijos komiteto posėdis.
​2017 m. gegužės 22–23 d.
Talinas,
Estijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento direktorius Renatas Pocius
Dujų skyriaus patarėja Milda Parnavaitė
Dujų skyriaus vyr. specialistė Marta Vorobjova
Regioninės gamtinių dujų rinkos darbo grupės (angl. Regional gas market coordination group – RGMCG) periodinis susitikimas ir Įleidimo-išleidimo gamtinių dujų perdavimo paslaugos modelio analizės darbo grupės susitikimas.
​​​2017 m. gegužės 16–18 d.
Florencija,
Italijos Respublika
​Komisijos narys
Darius Biekša
​32-asis Europos elektros energijos reguliuotojų forumas.
​2017 m. gegužės 15–17 d.
Glazgas,
Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė
​Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vedėjas Matas Taparauskas
Šilumos skyriaus vedėja Pranciška Gudžinskaitė
​38-asis asociacijos „Euroheat and Power“ kongresas „Experience Tomorrow Today“.
​​2017 m. gegužės 12 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
​Komisijos pirmininkė Inga Žilienė
Dujų ir elektros departamento direktorius 
Renatas Pocius
Dujų skyriaus patarėja Milda Parnavaitė
​Latvijos Ekonomikos ministerijos organizuojama konferencija, skirta pažymėti regioninės gamtinių dujų rinkos formavimą tarp Baltijos valstybių ir Suomijos.
​2017 m. gegužės 9–10 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​Komisijos narys
Darius Biekša
​Europos elektros pramonės įmonių asociacijos „Euroelectric“ rengiama konferencija „Smart Regulation for European Energy Consumers“.
​2017 m. gegužės 8–9 d.
Helsinkis,
Suomijos Respublika
Elektros skyriaus patarėjas Paulius Blažys
​Skandinavijos ir Baltijos šalių nacionalinių reguliavimo institucijų atstovų susitikimas, kurio metu bus aptariami su  didmeninės energijos rinkos priežiūra (REMIT) susiję klausimai.
​2017 m. gegužės 7–11 d.
Amsterdamas,
Nyderlandų Karalystė
​Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
​Gamtinių dujų forumas.
​2017 m. gegužės 3–5 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
​Europos komisijos, Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER), ENTSO-E ir ENTSO-G organizuojama Europos tinklo kodeksų konferencija.
​2017 m. gegužės 2–5 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​​Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas
Dalius Kontrimavičius
​​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės asamblėjos ir Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimai bei Europos Komisijos organizuojamoje konferencijoje, skirtoje pažymėti energetikos tinklų kodeksų rengimo-tvirtinimo ES institucijose pabaigą.
​2017 m. balandžio 19–22 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
​Komisijos pirmininkė Inga Žilienė
Komisijos pirmininko pavaduotojas Jonas Makauskas
Vyriausioji patarėja Medeina Augustinavičienė
Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
Tarptautinių ryšių skyriaus patarėja Irma Vasarytė
Dujų skyriaus patarėja Milda Parnavaitė
Dujų skyriaus vyr. specialistė Marta Vorobjova
Elektros skyriaus patarėjas Paulius Blažys
Elektros skyriaus vyr. specialistas Andrejus Ngujen Tat
Elektros skyriaus vyresn. specialistas Viktoras Asačiovas
Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Vandens skyriaus vyr. specialistė  Diana Petronienė
​Baltijos šalių Dujų ir elektros sektorių miniforumas. Darbo grupių susitikimai.
2017 m. kovo 29–30 d. Briuselis,
Belgijos Karalystė
​​Patarėja, laikinai vykdanti Dujų skyriaus vedėjo funkcijas Milda Parnavaitė​63-asis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Gamtinių dujų darbo grupės (AGWG) susitikimas.
​2017 m. kovo 27–29 d.
Briuselis,
Belgijos karalystė
​Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus
vyr. specialistė Marta Vorobjova
​ENTSOG (angl. The European Network of Transmission Operators for Gas) organizuojamas seminaras.
​2017 m. kovo 14–16 d.
Sofija,
Bulgarijos Respublika
​Komisijos narė Viktrorija Sankauskaitė
Vyriausioji patarėja Medeina Augustinavičienė
​11-oji Europos Vandens reguliuotojų (angl. European water regulators, WAREG) Asamblėja ir darbo grupių susitikimai.
Daugiau informacijos rasite čia.
​​2017 m. kovo 13–15 d. Liubliana,
Slovėnijos Respublika
​Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas
Dalius Kontrimavičius
​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės asamblėjos ir Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimai.
​2017 m. vasario 28 d. – kovo 1 d.
Talinas,
Estijos Respublika
​Vyr. specialistė, laikinai vykdanti Dujų skyriaus vedėjo funkcijas Milda Parnavaitė
vyr. specialistė Marta Vorobjova
​Regioninės gamtinių dujų rinkos darbo grupės (angl. Regional gas market coordination group – RGMCG) periodinis susitikimas.

​2017 m. vasario 20–21 d.
Stokholmas,
Švedijos Karalystė

​Vyr. specialistas, laikinai vykdantis Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vedėjo funkcijas Paulius Blažys
Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus
vyresn. specialistas Viktoras Asačiovas
Švedijos nacionalinės reguliavimo institucijos organizuojamas susitikimas su Baltijos jūros regiono šalių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis dėl Išankstinio galių paskirstymo tinklo kodekso įgyvendinimo.
​2017 m. vasario 15–17 d.
Zagrebas,
Kroatijos Respublika
​Komisijos pirmininkė Inga Žilienė​Centrinės ir Rytų Europos gamtinių dujų konferencija.
​2017 m. vasario 12–13 d.
Oslas,
Norvegijos Karalystė
​Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
​Šiaurės regiono reguliuotojų tarybos (NordReg) atstovų ir elektros rinkos operatoriaus Nord Pool Spot posėdžiai.
​2017 m. sausio 23–26 d. Briuselis,
Belgijos Karalystė

​Komisijos pirmininkė Inga Žilienė
Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas
Dalius Kontrimavičius

​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos Generalinės asamblėjos, Energetikos reguliuotojų forumo susitikimai.
​2016 m. gruodžio 27 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
​​Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
Vyr. specialistė, laikinai vykdanti Dujų skyriaus vedėjo funkcijas
Milda Parnavaitė
​Regioninės gamtinių dujų rinkos darbo grupės (angl. Regional gas market coordination group – RGMCG) nacionalinių reguliavimo institucijų susitikimas.
​2016 m. gruodžio 13–15 d.
Liubliana,
Slovėnijos Respublika
​Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus
Vyresn. specialistas Saulius Stirbinskas
​Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus
Vyresn. specialistas Justas Žėba
​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) organizuojamas RISIG susitikimas.
​2016 m. gruodžio 13–14 d.
Liubliana,
Slovėnijos Respublika
​Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas
Dalius Kontrimavičius
​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės asamblėjos ir Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimai.
​2016 m. gruodžio 12 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
​Vyr. specialistas, laikinai vykdantis Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vedėjo funkcijas Paulius Blažys
Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus
vyr. specialistas Andrejus Ngujen Tat
​Latvijos nacionalinės reguliavimo institucijos atstovų organizuojamas Baltijos šalių nacionalinių reguliavimo institucijų atstovų susitikimas.
​2016 m. gruodžio 11–13 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
Vyr. specialistė, laikinai vykdanti Dujų skyriaus vedėjo funkcijas
Milda Parnavaitė
​Europos Komisijos atstovų organizuojamas susitikimas su nacionalinių reguliavimo institucijų atstovais.
​2016 m. gruodžio 7 d.
Stokholmas,
Švedijos Karalystė
​​Vyr. specialistas, laikinai vykdantis Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vedėjo funkcijas Paulius Blažys​Šiaurės regiono reguliuotojų tarybos (NordREG) organizuojamas seminaras.
​2016 m. gruodžio 5–7 d.
Talinas,
Estijos Respublika
Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė
​Šilumos ir vandens departamento direktorė
Medeina Augustinavičienė
10-asis ​Europos Vandens reguliuotojų (angl. European water regulators, WAREG) Asamblėjos susitikimas.
​2016 m. lapkričio 27–30 d.
Budapeštas,
Vengrijos Respublika
​Šilumos ir vandens departamento direktorė Medeina Augustinavičienė
Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus vyr. specialistė Diana Petronienė
​Ketvirtasis Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos Vandens sektoriaus reguliavimo praktinis seminaras.
​2016 m. lapkričio 22–23 d.
Kopenhaga,
Danijos Karalystė
Vyr. specialistas, laikinai vykdantis Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vedėjo funkcijas Paulius Blažys
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vyr. specialistė Marta Vorobjova
​Danijos energetikos reguliavimo tarnybos organizuojamas seminaras.
​2016 m. lapkričio 17–19 d.
Varšuva,
Lenkijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
​Susitikimas su Lenkijos, Švedijos ir Lietuvos reguliavimo institucijomis, Elektros biržų operatoriais Nord Pool ir TGE bei Lenkijos ir Lietuvos perdavimo operatoriais PSE ir AB „Litgrid“ atstovais.