Įeiti
Publikuoti: 2023-05-03. Atnaujinta: 2023-05-03

Darbuotojų komandiruočių įrašų archyvas


Data, vieta
Darbuotojo pareigos
Renginys
Išlaidos (Eur)
Rezultatai
2023 m. balandžio 19 d.,
Jonava, Elektrėnai,
Lietuvos Respublika
Patarėjas,
Vyriausiasis specialistas,
Vyriausiasis specialistas
Susitikimas su vartotojais dėl nepriklausomo elektros tiekėjo pasirinkimo, keitimo ir kitų su tuo susijusių klausimų.
80,00
Dalyvauta susitikime.
2023 m. balandžio 19 d.,
Raseiniai,
Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
Energetikos objektų, įrenginių techninės būklės patikrinimas.
30,00
Atlikta.
2023 m. balandžio 26–28 d.,
Paryžius,
Prancūzijos Respublika
Vyriausiasis specialistas
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Ekonomikos reguliavimo institucijų tinklo (NER) posėdis.
1000,00
2023 m. balandžio 13 d.,
Panevėžys,
Lietuvos Respublika
Vedėjas
Vyriausiasis specialistas
Neplaninis patikrinimas.
120,00
Atlikta.
2023 m. balandžio 12 d.,
Širvintos, Ukmergė,
Lietuvos Respublika
Patarėjas,
Patarėjas,
Vyriausiasis specialistas
Susitikimas su vartotojais dėl nepriklausomo elektros tiekėjo pasirinkimo, keitimo ir kitų su tuo susijusių klausimų.
50,00
Dalyvauta susitikime.
2023 m. kovo 27–30 d.,
Briuselis,
Belgijos Karalystė
Tarybos pirmininkas,
Tarybos narys
Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) generalinės asamblėjos ir Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) reguliuotojų valdybos susitikimai.
2000,00
Dalyvauta susitikimuose.
2023 m. kovo 21-24 d.,
Briuselis,
Belgijos Karalystė
Vyriausiasis specialistas
Mažmeninės rinkos stebėsenos ir vartotojų apsaugos mokymai.
2200,00
Dalyvauta mokymuose.
2023 m. kovo 20 d.,
Vilnius,
Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
Darbo užduočių atlikimas.
35,00
Atlikta.
2023 m. kovo 22 d.,
Raseinių rajonas,
Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
Energetikos objektų, įrenginių techninės būklės patikrinimas.
30,00
Atlikta.
2023 m. kovo 6–9 d.,
Lisabona,
Portugalijos Respublika
Patarėjas
Vandens reguliuotojų asociacijos (angl. European Water Regulators, WAREG) generalinė asamblėja ir darbo grupių susitikimai.
1900,00
Dalyvauta susitikimuose.
2023 m. kovo 1 d.,
Kėdainių rajonas,
Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
Energetikos objektų, įrenginių techninės būklės patikrinimas.
40,00
Atlikta.
2023 m. kovo 2 d.,
Panevėžys,
Lietuvos Respublika
Skyriaus vedėjas
Vyriausiasis specialistas
Vyriausiasis specialistas
Susipažinimas su ikiteisminio tyrimo medžiaga.
130,00
Atlikta.
2023 m. vasario 23 d.,
Raseinių rajonas,
Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
Faktinių aplinkybių patikrinimo atlikimas.
30,00
Atlikta.
2023 m. vasario 8 d.,
Panevėžys,
Lietuvos Respublika
Patarėjas,
Vyriausiasis specialistas
Neplaninis patikrinimas.
40,00
Atlikta.
2023 m. vasario 8 d.,
Vilnius,
Lietuvos Respublika
Skyriaus vedėjas,
Vyriausiasis specialistas
Patikrinimas dėl avarijos tyrimo.
90,00
Atlikta.
2023 m. vasario 8 d.,
Vilnius,
Lietuvos Respublika
Skyriaus vedėjas
Susitikimas su padalinio darbuotojais einamaisiais klausimais.
30,00
Dalyvauta susitikime.
2023 m. vasario 13 d.,
Vilnius,
Lietuvos Respublika
Skyriaus vedėjas,
Vyriausiasis specialistas,
Vyriausiasis specialistas,
Vyriausiasis specialistas,
Vyriausiasis specialistas,
Vyriausiasis specialistas
Mokymai „Naujų ir renovuojamų pastatų šildymo sistemų įranga, sistemų balansavimas ir jų priežiūra“.
170,00
Dalyvauta mokymuose.
2023 m. vasario 3 d.,
Raseinių rajonas,
Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
Energetikos objektų, įrenginių techninės būklės patikrinimas.
40,00
Atlikta.
2023 m. sausio 25 d.,
Vilnius,
Lietuvos Respublika
Skyriaus vedėjas,
Patarėjas,
Vyriausiasis specialistas,
Vyriausiasis specialistas,
Vyriausiasis specialistas,
Vyriausiasis specialistas,
Vyriausiasis specialistas
Mokymai „Naujų ir renovuojamų pastatų šildymo sistemų įranga, sistemų balansavimas ir jų priežiūra“.
60,00
Dalyvauta mokymuose.
2023 m. sausio 24 d.,
Vilnius,
Lietuvos Respublika
Skyriaus vedėjas,
Skyriaus vedėjas,
Patarėjas,
Vyriausiasis specialistas
Susitikimas su padalinių darbuotojais.
120,00
Dalyvauta susitikime.
2023 m. sausio 19 - 20 d.,
Šiauliai,
Lietuvos Respublika
Patarėjas
Susitikimas su Šiaulių teritorinio skyriaus darbuotojais.
150,00
Dalyvauta susitikime.
2022 m. gruodžio 14 d.,
Šiauliai,
Lietuvos Respublika
Departamento direktorius
Susitikimas su Šiaulių teritorinio skyriaus darbuotojais.
70,00
Dalyvauta susitikime.
2022 m. gruodžio 20–22 d.,
Alytus, Marijampolė, Kaunas, Tauragė, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Utena, Lietuvos Respublika
Patarėjas,
Vyriausiasis specialistas,
Vyriausiasis specialistas
Darbo užduočių atlikimas.
600,00
Atlikta.
2022 m. gruodžio 14 d.
Kaunas,
Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
„Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo“ mokymai
50,00
Dalyvauta mokymuose.
2022 m. gruodžio 9 d.,
Vilnius,
Lietuvos Respublika
Skyriaus vedėjas
Skyriaus vedėjas
Mokymai „Vidurinės grandies vadovo iššūkiai“.
120,00
Dalyvauta mokymuose.
2022 m. gruodžio 12–15 d.,
Briuselis,
Belgijos Karalystė
Tarybos pirmininkas
Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) metinė konferencija, CEER generalinės asamblėjos ir Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) reguliuotojų valdybos susitikimai.
914,00
Dalyvauta susitikimuose.
2022 m. gruodžio 7 d.
Kaunas.
Lietuvos Respublika
Patarėjas,
Vyriausiasis specialistas
Elektrotechnikos darbuotojo (AK), vykdančio darbus aukštos įtampos elektros įrenginiuose, energetikos darbuotojo mokymai
100,00
Dalyvauta mokymuose.
2022 m. gruodžio 8 d.
Kaunas.
Lietuvos Respublika
Patarėjas,
Vyriausiasis specialistas,
Vyriausiasis specialistas,
Vyriausiasis specialistas,
Vyriausiasis specialistas,
Vyriausiasis specialistas
Mokymai „Ėminių ėmimas pagal LST EN ISO 18135:2017 standarto reikalavimus“
310,00
Dalyvauta mokymuose.
2022 m. gruodžio 13–16 d. ,
Viena,
Austrijos Respublika
Vyriausiasis patarėjas
Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) organizuojamas Elektros balansavimo darbo grupės susitikimas (angl. 56th ACER Electricity Balancing Taskforce meeting) ir Elektros tinklo kodekso, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės (angl. 62th Meeting of the CACM TF), bei Elektros tinklo kodekso, kuriuo nustatomos prognozuojamo pralaidumo paskirstymo gairės (45th Meeting of the FCA TF), darbo grupių susitikimai.
1050,00
Dalyvauta susitikimuose.
2022 m. lapkričio 29 d. – gruodžio 2 d. ,
Briuselis,
Belgijos Karalystė
Vyriausiasis specialistas
Europos energetikos reguliuotojų tarybos (angl. Council of European Energy Regulators – CEER) ir Europos energetikos prekiautojų federacijos (angl. European Federation of Energy Traders – EFET) organizuojami mokymai tema „Europos didmeninė elektros ir dujų rinkos prekyba“ (angl. CEER-EFET Training on European Wholesale Electricity and Gas Market Trading).
760,00
Dalyvauta mokymuose.
1 - 30Pirmyn

​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​ata, vieta​Komandiruojamo darbuotojo pareigosRenginys Išlaidos​ (Eur)
Rezultatai
2022 m. rugsėjo ​13-14 d.,
Ryga,​

Latvijos Respublika
​Patarėjas
​Baltijos šalių reguliavimo institucijų susitikim​as.
​198,00
Dalyvauta susitikime.
2022 m. rugsėjo ​13-14 d.,
Ryga,​

Latvijos Respublika
Vedėjas
​Baltijos šalių reguliavimo institucijų susitikim​as.
​198,00

Dalyvauta susitikime.
2022 m. rugsėjo ​12 -​ 15 d., Vilnius,​
Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
Mokymai „Saugos reguliavimo strategija ir programa“.
​350,00
Dalyvauta mokymuose.
2022 m. rugsėjo ​12 - 15 d., Vilnius,
Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
Mokymai „Saugos reg​uliavimo​ strategija ir programa“.
​266,00
Dalyvauta mokymuose.
2022 m. rugsėjo ​12 - 15 d., Vilnius,
Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
Mokymai „Saugos reguliavimo strategija ir programa“.
​266,00
Dalyvauta mokymuose.
2022 m. rugsėjo ​12 - 15 d., Vilnius,
Lietuvos Respublika
Vedėjas
Mokymai „Saugos reguliavimo strategija ir programa“.
​266,00
​​Dalyvauta mokymuose.
2022 m. rugsėjo ​12 - 15 d., Vilnius,
Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistasMokymai „Saugos reguliavimo strategija ir programa“.​​​​​
​48,00Dalyvauta mokymuose.
2022 m. rugsėjo ​12 - 15 d., Vilnius,
Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas Mokymai „Saugos reguliavimo strategija ir programa“.​48,00Dalyvauta mokymuose.
2022 m. rugsėjo ​12 - 15 d., Vilnius,
Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistasMokymai „Saugos reguliavimo strategija ir programa“.​48,00Dalyvauta mokymuose.
2022 m. rugsėjo ​12 - 15 d., Vilnius,
Lietuvos Respublika
​PatarėjasMokymai „Saugos reguliavimo strategija ir programa“.​48,00Dalyvauta mokymuose.
2022 m. rugsėjo ​12 - 15 d., Vilnius,
Lietuvos Respublika
​Vedėjas​Mokymai „Saugos reguliavimo strategija ir programa“.
​48,00Dalyvauta mokymuose.
​​2022 m. rugsėjo ​7 d., Vilnius,
Kaunas,

Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistasDarbo užduočių atlikimas.​90,00​Atlikta.
2022 m. rugsėjo ​1 d.,
Kaunas,

Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
Darbo užduočių atlikimas.​
​40,00​

Atlikta.
2022 m. rugpjūčio 30 d.,
Vilnius,

Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
​Neplaninio patikrinimo atlikimas.
30,00
Atlikta.
2022 m. liepos 8 d.,
Vilnius,

Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
Darbo užduočių atlikimas.​
​30,00
Atlikta.
2022 m. liepos 4–6 d.,
Budapeštas,
Vengrija
Patarėjas
​Energetikos reguliuotojų regioninės asociacijos (ERRA) Ryšio pareigūnų kasmetinis susitikimas.
​700,00
Dalyvauta susitikime.
2022 m. birželio 26– liepos 2 d.,
Budapeštas,
Vengrija
Vyriausiasis specialistas
Energetikos reguliuotojų regioninės asociacijos (ERRA) mokymai „Įvadas į energetikos sektoriaus reguliavimą“.
​1500,00
Dalyvauta mokymuose.
2022 m. birželio 21 d.,
Jonava,
Lietuvos Respublika
Skyriaus vedėj​as
Darbo užduočių atlikimas.​
​10,00
Atlikta.
2022 m. birželio 21 d.,
Jonava,
Lietuvos Respublika
Patarėjas
Darbo užduočių atlikimas.​
​10,00
Atlikta.
2022 m. birželio 21 d.,
Jonava,
Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
Darbo užduočių atlikimas.​
​10,00
Atlikta.
2022 m. birželio 20 d.,
Kaunas,
Lietuvos Respublika
Vyriausiasis s​pecialistas
​Susitikimas su Kauno technologijos universiteto Elektros energetikos sistemų katedros​ atstovais dėl aktualių klausimų aptarimo.
7,00​​
Dalyvauta susitikime.
2022 m. birželio 20 d.,
Kaunas,

Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
​Susitikimas su Kauno technologijos universiteto Elektros energetikos sistemų katedros atstovais dėl aktualių klausimų aptarimo.
7,00
Dalyvauta susitikime.
2022 m. birželio 20 d.,
Kaunas,
Lietuvos Respublika
Patarėjas
​Susitikimas su Kauno technologijos universiteto Elektros energetikos sistemų katedros atstovais dėl aktualių klausimų aptarimo.
7,00
Dalyvauta susitikime.
2022 m. birželio 20 d.,
Kaunas,
Lietuvos Respublika
Tarybos narys
​Susitikimas su Kauno technologijos universiteto Elektros energetikos sistemų katedros atstovais dėl aktualių klausimų aptarimo.
7,00
Dalyvauta susitikime.
2022 m. birželio 20 d.,
Kaunas,
Lietuvos Respublika
Tarybos narys
​Susitikimas su Kauno technologijos universiteto Elektros energetikos sistemų katedros atstovais dėl aktualių klausimų aptarimo.
7,00
Dalyvauta susitikime.
2022 m. birželio 20 d.,
Kaunas,
Lietuvos Respublika
Tarybos pirmininkas
​Susitikimas su Kauno technologijos universiteto Elektros energetikos sistemų katedros atstovais dėl aktualių klausimų aptarimo.
​7,00
Dalyvauta susitikime.
2022 m. birželio 16 d.,
Kaišiadorys,
Lietuvos Respublika
Patarėjas
Susitikimas su vartotojais dėl nepriklausomo elektros tiekėjo pasirinkimo ir kitų su tuo susijusių klausimų.​​
10,00
Dalyvauta susitikime.
2022 m. birželio 16 d.,
Kaišiadorys,
Lietuvos Respublika
Patarėjas
Susitikimas su vartotojais dėl nepriklausomo elektros tiekėjo pasirinkimo ir kitų su tuo susijusių klausimų.
10,00
Dalyvauta susitikime.
2022 m. birželio 16 d.,
Kaišiadorys,
Lietuvos Respublika
Patarėjas
Susitikimas su vartotojais dėl nepriklausomo elektros tiekėjo pasirinkimo ir kitų su tuo susijusių klausimų.
10,00
Dalyvauta susitikime.
2022 m. birželio 16 d.,
Kaišiadorys,
Lietuvos Respublika
Patarėjas
Susitikimas su vartotojais dėl nepriklausomo elektros tiekėjo pasirinkimo ir kitų su tuo susijusių klausimų.
10,00
Dalyvauta susitikime.
2022 m. birželio 16 d.,
Kaišiadorys,
Lietuvos Respublika
​Vedėjas
Susitikimas su vartotojais dėl nepriklausomo elektros tiekėjo pasirinkimo ir kitų su tuo susijusių klausimų.
​10,00
Dalyvauta susitikime.
2022 m. birželio 13–14 d.,
Panevėžys, Radviliškis,
Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
Susitikimai su vartotojais dėl nepriklausomo elektros tiekėjo pasirinkimo ir kitų su tuo susijusių klausimų.
​130,00
Dalyvauta susitikime.
2022 m. birželio 13–14 d.,
Panevėžys, Radviliškis,
Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
Susitikimai su vartotojais dėl nepriklausomo elektros tiekėjo pasirinkimo ir kitų su tuo susijusių klausimų.
​130,00
Dalyvauta susitikime.
2022 m. birželio 13–14 d.,
Panevėžys, Radviliškis,
Lietuvos Respublika
Patarėjas
Susitikimai su vartotojais dėl nepriklausomo elektros tiekėjo pasirinkimo ir kitų su tuo susijusių klausimų.
​130,00
Dalyvauta susitikime.
2022 m. birželio 13–14 d.,
Panevėžys, Radviliškis,
Lietuvos Respublika
Patarėjas
Susitikimai su vartotojais dėl nepriklausomo elektros tiekėjo pasirinkimo ir kitų su tuo susijusių klausimų.
​130,00
Dalyvauta susitikime.
2022 m. birželio 13–14 d.,
Panevėžys, Radviliškis,
Lietuvos Respublika
Patarėjas
​Susitikimai su vartotojais dėl nepriklausomo elektros tiekėjo pasirinkimo ir kitų su tuo susijusių klausimų.
​130,00
Dalyvauta susitikime.
2022 m. birželio 7–11 d.,
Roma,
Italijos Respublika
Tarybos pirmininkas
​ES energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) reguliuotojų valdybos posėdis, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) generalinės asamblėjos posėdis ir 37-asis Florencijos elektros forumas.
1015,00​
Dalyvauta forume.
​2022 m. birželio 6–8 d.,
Briuselis,
Belgijos Karalystė
Vyriausiasis patarėjas
​Konferencija „European Hydrogen Backbone Day“.
​720,​00
Dalyvauta konferenc
oje.
2022 m. birželio 68 d., Klaipėda, Lietuvos Respublika
Patarėjas
Baltijos dujų ir SGD forumas 2022.

​240,00
Dalyvauta forume.
2022 m. birželio 68 d., Klaipėda, Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
Baltijos dujų ir SGD forumas 2022.
​240,00
Dalyvauta forume.
2022 m. birželio 68 d., Klaipėda, Lietuvos Respublika
Patarėjas
Baltijos dujų ir SGD forumas 2022.
​240,00
Dalyvauta forume.
​2022 m. birželio 68 d., Klaipėda, Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
Baltijos dujų ir SGD forumas 2022.
​240,00
Dalyvauta forume.
2022 m. birželio 2 d.,
Šiauliai,
Lietuvos Respublika
Skyriaus vedėj​as
Susitikimas su Šiaulių teritorinio skyriaus darbuotojais.
​23,00
Dalyvauta susitikime.
2022 m. birželio 2 d.,
Šiauliai,
Lietuvos Respublika
Patarėja s
Susitikimas su Šiaulių teritorinio skyriaus darbuotojais.
​23,00
Dalyvauta susitikime.
2022 m. birželio 2 d.,
Šiauliai,
Lietuvos Respublika
Departamento direktorius
Susitikimas su Šiaulių teritorinio skyriaus darbuotojais.
​23,00
Dalyvauta susitikime.
2022 m. birželio 1–3 d.,
Kopenhaga,
Danijos Karalystė
Tarybos narys
8-asis Energetikos infrastruktūros forumas.
​974,00
Dalyvauta forum​e.
​2022 m. birželio 1–3 d.,
Kopenhaga,
Danijos Karalystė
Tarybos pirmininkas
​8-asis Energetikos infrastruktūros forumas.
​974,00
Dalyvauta forume.
2022 m. gegužės 30 d.,
Kaunas, 
Lietuvos Respublika
Tarybos pirmininkas
​Susitikimas su gyventojais dėl elektros tiekėjo pasirinkimo.
​30,00
​Dalyvauta susitikime.
2022 m. gegužės 26 d.,
Kaunas, 
Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
​Darbo užduočių atlikimas.​
​35,00
Atlikta.
2022 m. gegužės 26 d.,
Kaunas, 
Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
​Inovacijų ir technologijų paroda TECHNORAMA'22
​17,00
Dalyvauta ​parodoje.
2022 m. gegužės 26 d.,
Kaunas, 
Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
​Inovacijų ir technologijų paroda TECHNORAMA'22
17,00
Dalyvauta ​parodoje.
2022 m. gegužės 26 d.,
Kaunas, 
Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
​Inovacijų ir technologijų paroda TECHNORAMA'22
17,00​​
Dalyvauta parodoje.
2022 m. gegužės 26 d.,
Klaipėda,
Lietuvos Respublika
Skyriaus vedėj​as
Susitikimas su Klaipėdos​ teritorinio skyriaus darbuotojais.
​27,00
Atlikta.
2022 m. gegužės 26 d.,
Klaipėda,
Lietuvos Respubl
ka
Patarėjas
Susitikimas su Klaipėdos teritorinio skyriaus darbuotojais.
​27,00
Atlikta.
2022 m. gegužės 26 d.,
Klaipėda,
Lietuvos Respublika
Departamento direktorius
Susitikimas su Klaipėdos teritorinio skyriaus darbuotojai s.
​27,00
Atlikta.
2022 m. gegužės 24–25 d.,
Talinas,
Estijos Respublika

Departamento direktorius
Baltijos valstybių gamtinių dujų ir elektros rinkos forumas, elektros darbo grupės posėdis ir seminaras šilumos tiekimo reguliavimo klausimais.
​505,00
Dalyvauta renginiuose.
2022 m. gegužės 23–25 d.,
Talinas,
Estijos Respublika

Vyriausiasis specialistas
Baltijos valstybių gamtinių dujų ir elektros rinkos forumas, elektros darbo grupės posėdis ir seminaras šilumos tiekimo reguliavimo klausimais.
​650,00
Dalyvauta renginiuose.
2022 m. gegužės 23–25 d.,
Talinas,
Estijos Respublika

Vyriausiasis specialistas
Baltijos valstybių gamtinių dujų ir elektros rinkos forumas, elektros darbo grupės posėdis ir seminaras šilumos tiekimo reguliavimo klausimais.
​650,00
Dalyvauta renginiuose.
2022 m. gegužės 23–25 d.,
Talinas,
Estijos Respublika

Skyriaus vedėj​as
Baltijos valstybių gamtinių dujų ir elektros rinkos forumas, elektros darbo grupės posėdis ir seminaras šilumos tiekimo reguliavimo klausimais.
​650,00
Dalyvauta renginiuose.
2022 m. gegužės 23–25 d.,
Talinas,
Estijos Respublika

Skyriausvedėj​as
Baltijos valstybių gamtinių dujų ir elektros rinkos forumas, elektros darbo grupės posėdis ir seminaras šilumos tiekimo reguliavimo klausimais.
​650,00 Dalyvauta renginiuose.
2022 m. gegužės 23–25 d.,
Talinas,
Estijos Respublik
a
Tarybos narys
Baltijos valstybių gamtinių dujų ir elektros rinkos forumas, elektros darbo grupės posėdis ir seminaras šilumos tiekimo reguliavimo klausimais.
​650,00
Dalyvauta renginiuose.
2022 m. gegužės 23–25 d.,
Talinas,
Estijos Respublika

Tarybos pirmininko pavaduotojas
Baltijos valstybių gamtinių dujų ir elektros rinkos forumas, elektros darbo grupės posėdis ir seminaras šilumos tiekimo reguliavimo klausimais.
​650 ,00
Dalyvauta renginiuose.
2022 m. gegužės 23–25 d.,
Talinas,
Estijos Respublika

Tarybos pirmininkas
​Baltijos valstybių gamtinių dujų ir elektros rinkos forumas, elektros darbo grupės posėdis ir seminaras šilumos tiekimo reguliavimo klausimais.
​650,00
Dalyvauta renginiuose.
​​2022 m. gegužės 18 d.,
Vilnius,
Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas​Automobilio garantinis techninis aptarnavimas.
​30,00​Atlikta.
2022 m. gegužės 17 d.,
Vilnius,
Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
​Automobilio garantinis techninis aptarnavimas.
​30,00​
Atlikta.
2022 m. gegužės 16–17 d.,
Vilnius,
Lietuvos Respublika
Skyriaus vedėj​as
​Strateginė sesija.
​60,00​
​​Dalyvauta strateginėje sesijoje.
2022 m. gegužės 16–17 d.,
Vilnius,
Lietuvos Respublika
Skyriaus vedėj​as
​Strateginė sesija.
250,00​ ​​Dalyvauta strateginėje sesijoje.
2022 m. gegužės 13 d.,
Kaunas,
Lietuvos Respublika
Patarėjas
​Vizitas UAB Kauno kogeneracinėje jėgainėje.
7,14​Atlikta.
2022 m. gegužės 13 d.,
Kaunas,
Lietuvos Respublika
Patarėja s
​Vizitas UAB Kauno kogeneracinėje jėgainėje.
7,14
Atlikta.
2022 m. gegužės 13 d.,
Kaunas,
Lietuvos Respublika
Patarėjas​​Vizitas UAB Kauno kogeneracinėje jėgainėje.
7,14​Atlikta.
2022 m. gegužės 13 d.,
Kaunas,
Lietuvos Respublika
Skyriaus vedėj​a s​Vizitas UAB Kauno kogeneracinėje jėgainėje.
​​7,14
Atlikta.
​2022 m. gegužės 13 d.,
Kaunas,
Lietuvos Respublika
​Patarėjas​Vizitas UAB Kauno kogeneracinėje jėgainėje.
7,14​A
t
likta.
2022 m. gegužės 13 d.,
Kaunas,
Lietuvos Respublika
Tarybos narys
​Vizitas UAB Kauno kogeneracinėje jėgainėje.
​7,14​

​Atlikta.
2022 m. gegužės 13 d.,
Kaunas,
Lietuvos Respublika
​Tarybos pirmininko p avaduotojas
​Vizitas UAB Kauno kogeneracinėje jėgainėje.​
7,14
Atlikta.
2022 m. gegužės 10–13 d.,
Madridas,
Ispanijos Karalystė
Departamento direktorius
​Europos Komisijos organizuojamas 36-asis Europos dujų reguliavimo forumas.
​795,00​

Dalyvauta forume.
2022 m. gegužės 5 d.,
Širvintų rajonas,
Lietuvos Respublika
Skyriaus vedėj​as
Gamtinių dujų dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos GIPL atidarymo ceremonija.
​1,60
Dalyvauta ​atidaryme.
2022 m. gegužės 5 d.,
Širvintų rajonas,
Lietuvos Respublika
​Departamento direktorius
Gamtinių dujų dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos GIPL atidarymo ceremonija.
​1,60
Dalyvauta ​atidaryme.
2022 m. gegužės 5 d.,
Širvintų rajonas,
Lietuvos Respublika
​Departamento direktorius
Gamtinių dujų dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos GIPL atidarymo ceremonija.
​1,60
Dalyvauta ​atidaryme.
2022 m. gegužės 5 d.,
Širvintų rajonas,
Lietuvos Respublika
​Tarybos narys
Gamtinių dujų dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos GIPL atidarymo ceremonija.
​1,60
Dalyvauta ​atidaryme.
​2022 m. gegužės 5 d.,
Širvintų rajonas,
Lietuvos Respublika
​Tarybos pirmininko pavaduotojas
​Gamtinių dujų dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos GIPL atidarymo ceremonija.
​1,60
Dalyvauta ​atidaryme.
​2022 m. gegužės 4–6 d.,
Panevėžys, Šiauliai,
Lietuvos Respublika
​Vyresnysis specialistas
Kompiuterinės įrangos pristatymas, ​informacinių technologijų sistemų aptarnavimo darbai.
​200,00​
​Atlikta.
2022 m. gegužės 2–6 d.,
Amsterdamas,
Nyderlandų Karalystė
Patarėjas
Konferencija​ „Flame 2022“.
1224,00
Dalyvauta ​konferencijoje.
2022 m. gegužės 2–6 d.,
Amsterdamas,
Nyderlandų Karalystė
Tarybos pirmininkas
Konferencija​ „Flame 2022“.
1224,00
Dalyvauta konferencijoje.
2022 m. balandžio 28 d.,
Elektrėnai,
Lietuvos Respublika
Tarybos narys
​Saulės parko atidarym​as.
​20,00
​​Dalyvauta ​atidaryme.
2022 m. balandžio 28 d.,
Elektrėnai,
Lietuvos Respublika
Tarybos pirmininkas
​Saulės parko atidarym​as.
20,00
​​Dalyvauta atidaryme.
2022 m. balandžio 27 d.,
Kaunas,
Lietuvos Respublika
Patarėjas
​Susitikimas su Kauno teritorinio skyriaus darbuotojais.
​6,00
Dalyvauta susitikime.
2022 m. balandžio 27 d.,
Kaunas,
Lietuvos Respublika
Departamento direkto rius
​Susitikimas su Kauno teritorinio skyriaus darbuotojais .
6,00
Dalyvauta susitikime.
2022 m. balandžio 27 d.,
Kaišiadorių r.,
Trakų r.,

Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
Baltijos šalių energetikos reguliavimo institucijų susitikimas dujų, elektros, atliekų sektorių reguliavimo klausimais.
​90,83
Dalyvauta susitikime.
2022 m. balandžio 27 d.,
Kaišiadorių r.,
Trakų r.,

Lietuvos Respublika
Skyriaus vedėjas
Baltijos šalių energetikos reguliavimo institucijų susitikimas dujų, elektros, atliekų sektorių reguliavimo klausimais.
​90,83
Dalyvauta susitikime.
2022 m. balandžio 26-27 d.,
Kaišiadorių r.,
Trakų r.,

Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
​Baltijos šalių energetikos reguliavimo institucijų susitikimas dujų, elektros, atliekų sektorių reguliavimo klausimais.90,83
Dalyvauta susitikime.
2022 m. balandžio 26-27 d.,
Kaišiadorių r.,
Trakų r.,

Lietuvos Respublika
Patarėjas
Baltijos šalių energetikos reguliavimo institucijų susitikimas dujų, elektros, atliekų sektorių reguliavimo klausimais.
​90,83
Dalyvauta susitikime.
2022 m. balandžio 26-27 d.,
Kaišiadorių r.,
Trakų r.,

Lietuvos Respublika
Patarėjas
Baltijos šalių energetikos reguliavimo institucijų susitikimas dujų, elektros, atliekų sektorių reguliavimo klausimais.
​90,83
Dalyvauta susitikime.
2022 m. balandžio 26-27 d.,
Kaišiadorių r.,
Trakų r.,

Lietuvos Respublika
Patarėjas
Baltijos šalių energetikos reguliavimo institucijų susitikimas dujų, elektros, atliekų sektorių reguliavimo klausimais.
​90,83
Dalyvauta susitikime.
2022 m. balandžio 26-27 d.,
Kaišiadorių r.,
Trakų r.,

Lietuvos Respublika
Skyriaus vedėjas
Baltijos šalių energetikos reguliavimo institucijų susitikimas dujų, elektros, atliekų sektorių reguliavimo klausimais.
​90,83
Dalyvauta susitikime.
2022 m. balandžio 26-27 d.,
Kaišiadorių r.,
Trakų r.,

Lietuvos Respublika
Skyriaus vedėjas
Baltijos šalių energetikos reguliavimo institucijų susitikimas dujų, elektros, atliekų sektorių reguliavimo klausimais.
​90,83
Dalyvauta susitikime.
2022 m. balandžio 26-27 d.,
Kaišiadorių r.,
Trakų r.,

Lietuvos Respublika
​Vyriausiasis patarėjas
Baltijos šalių energetikos reguliavimo institucijų susitikimas dujų, elektros, atliekų sektorių reguliavimo klausimais.
​90,83
Dalyvauta susitikime.
2022 m. balandžio 26-27 d.,
Kaišiadorių r.,
Trakų r.,

Lietuvos Respublika
Departamento direktorius
Baltijos šalių energetikos reguliavimo institucijų susitikimas dujų, elektros, atliekų sektorių reguliavimo klausimais.
​90,83
Dalyvauta susitikime.
2022 m. balandžio 26-27 d.,
Kaišiadorių r.,
Trakų r.,

Lietuvos Respublika
Tarybos narys
Baltijos šalių energetikos reguliavimo institucijų susitikimas dujų, elektros, atliekų sektorių reguliavimo klausimais.
​90,83
Dalyvauta susitikime.
2022 m. balandžio 26-27 d.,
Kaišiadorių r.,
Trakų r.,

Lietuvos Respublika
Tarybos pirmininkas
​Baltijos šalių energetikos reguliavimo institucijų susitikimas dujų, elektros, atliekų sektorių reguliavimo klausimais.
​90,83
Dalyvauta susitikime.
2022 m. balandžio 15 d.,
Kaišiadorys​,
Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
​Susitikimas su vartotojais dėl nepriklausomo elektros tiekėjo pasirinkimo ir kitų su tuo susijusių klausimų.
15,00
Dalyvauta susitikime.
​2022 m. balandžio 15 d.,
Kaišiadorys,
Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
​Susitikimas su vartotojais dėl nepriklausomo elektros tiekėjo pasirinkimo ir kitų su tuo susijusių klausimų.
​15,00
Dalyvauta susitikime.
​2022 m. balandžio 7 d.,
Vilnius,
Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
​Kaupimo įrenginio techninės būklės vertinimo mokym​ai.
​35,00
Dalyvauta mokymuose.​
​2022 m. balandžio 7 d.,
Vilnius,
Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
​Kaupimo įrenginio techninės būklės vertinimo mokym​ai.
15,00
Dalyvauta mokymuose.​
​2022 m. balandžio 7 d.,
Vilnius,
Lietuvos Respublika
Patarėjas
​Kaupimo įrenginio techninės būklės vertinimo mokym​ai.
​45,00
Dalyvauta mokymuose.​
​2022 m. balandžio 7 d.,
Vilnius,
Lietuvos Respublika
Skyriaus vedėjas
​Kaupimo įrenginio techninės būklės vertinimo mokym​ai.
​3500
Dalyvauta mokymuose.​
​2022 m. balandžio 7 d.,
Vilnius,
Lietuvos Respublika
Skyriaus vedėjas
​Kaupimo įrenginio techninės būklės vertinimo mokym​ai.
​45,00
Dalyvauta mokymuose.​
​2022 m. balandžio 7 d.,
Vilnius,
Lietuvos Respublika
Skyriaus vedėjas
​Kaupimo įrenginio techninės būklės vertinimo mokymai.
​15,00
Dalyvauta mokymuose.​
.,
Paryžiius,
Prancūzijos Respublika
​Tarybos pirmininkas
​ES energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos ir Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės Asamblėjos susitikimai.
​1320,00​
Dalyvauta susitikimuose.​
​2022 m. kovo 23–25 d.,
Budapeštas,
Vengrija
Tarybos narys
​Energetikos reguliuotojų regioninės asociacijos (ERRA) Atsinaujinančios energijos komiteto susitikimas.
​900,00
Dalyvauta susitikime.​
2022 m. kovo 18 d.,
Kaunas,
Lietuvos Respublika
Departamento direktorius
Susitikimas su Tarybos teritorinio skyriaus darbuotojais.
​12,00​
Dalyvauta susitikime.​
2022 m. kovo 9 d.,
Elektrėnai,
Lietuvos Respublika
Vyriausiasis specialistas
AB „Ignitis gamyba“ B-7 bloko bandymai.
​3,50
Stebėti bandymai.
2022 m. kovo 9 d.,
Elektrėnai,
Lietuvos Respublika
Departamento direktorius
​AB „Ignitis gamyba“ B-7 bloko bandymai.
​3,50
​Stebėti bandymai.
2022 m. kovo 4 d.,
Kaunas,
Lietuvos Respublika
​Skyriaus vedėjas
Dalyvavimas konferencijoje „Šilumos energetika – 2022“​.
30,00
Dalyvauta konferencijoje​.
2022 m. kovo 4 d.,
Kaunas,
Lietuvos Respublika
​Departamento direktorius
Dalyvavimas konferencijoje „Šilumos energetika – 2022“​.
30,00
Dalyvauta konferencijoje​.
2022 m. kovo 4 d.,
Kaunas,
Lietuvos Respublika
Tarybos narys
Dalyvavimas konferencijoje „Šilumos energetika – 2022“​.
30,00
Dalyvauta konferencijoje​.
2022 m. kovo 4 d.,
Kaunas,
Lietuvos Respublika
Tarybos pirmininko pavaduotojas
Dalyvavimas konferencijoje „Šilumos energetika – 2022“​.
30,00
Dalyvauta konferencijoje​, skaitytas pranešimas.
2022 m. kovo 4 d.,
Kaunas,
Lietuvos Respublika
​Tarybos pirmininkas
​Dalyvavimas konferencijoje „Šilumos energetika – 2022“.
​30,00
Dalyvauta konferencijoje.
​2022 m. sausio 14 d.,
Vilnius,
Lietuvos Respublika
Skyriaus vedėjas
Susitikimas su Tarybos nariais.
​90,00
Dalyvauta susitikime.​
​2022 m. sausio 14 d.,
Vilnius,
Lietuvos Respublika
Skyriaus vedėjas
Susitikimas su Tarybos nariais.
​30,00
Dalyvauta susitikime.​
​2022 m. sausio 14 d.,
Vilnius,
Lietuvos Respublika
Skyriaus vedėjas
Susitikimas su Tarybos nariais.
​50,00
Dalyvauta susitikime.​
​2022 m. sausio 11 d.,
Kaunas,
Lietuvos Respublika
Skyriaus vedėjas
​Susitikimas su VĮ Turto banko atstovais.
​40,00
Dalyvauta susitikime.​