Įeiti
Publikuoti: 2021-09-17. Atnaujinta: 2023-03-09

Kokybės politika ir tikslai


​VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS KOKYBĖS POLITIKA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba​) misijaKurti VERT‘ę visuomenei energetikoje. 

Tarybos klientas 

Vartotojai. Taryba siekia, kad vartotojams būtų kompetentingai atstovaujama ir kad jie pasitikėtų Taryba ir jos veiklą vertintų teigiamai.

Reguliuojami ūkio subjektaiTaryba siekia užtikrinti stabilią reguliacinę aplinką ir nuoseklų reguliuojamų ūkio subjektų veiklos reglamentavimą. Stabili reguliacinė aplinka atspindi norminių teisės aktų pakeitimų dažnumą – siekiama, kad jie būtų kuo retesni.

Visuomenė. Taryba priimdama sprendimus remiasi kaštų-naudos analizės rezultatais atsižvelgiant į teigiamą naudą visuomenei, skatinant inovacijų diegimą reguliuojamuose sektoriuose.​

Galutinis Tarybos produktas

Pagrindiniai Tarybos veiklos rezultatai (produktai), kuriais siekiama įgyvendinti Tarybos misiją:

  • ​kainų (tarifų) skaičiavimo metodikos;
  • kainos (tarifai);
  • sprendimai dėl investicijų;
  • licencijos ir leidimai;
  • atlikti patikrinimai;
  • reguliuojamų ūkio subjektų ginčų sprendimas;
  • sprendimai dėl vartotojų skundų;
ir kiti.​​

Tarybos  veiklos kokybė

Tarybos veiklos kokybę lemia keturių pagrindinių suinteresuotų šalių – vartotojų, reguliuojamų ūkio subjektų, visuomenės ir Tarybos darbuotojų – interesų derinimas ir optimalus jų poreikių įgyvendinimo užtikrinimas.

Tarybos strateginis tikslas – užtikrinti vartotojams energetikos paslaugų kokybę ir prieinamumą efektyviai veikiančiose rinkose.​

Taryba įsipareigoja užtikrinti aukštos kokybės paslaugų teikimą, nuolatinę atitiktį klientų, LST EN ISO 9001:2015 ir kitų susijusių teisės aktų reikalavimus bei nuolatinį organizacijos kokybės vadybos sistemos tobulinimą.

Tarybos kokybės tikslai nustatomi atsižvelgiant į organizacijos funkcijas ir yra suderinami su veiklos procesų rodikliais.
Taryba, siekdama užtikrinti rezultatyvią kokybės vadybos sistemą, remiasi rizikų valdymu. ​