Įeiti
Publikuoti: 2014-01-31. Atnaujinta: 2024-04-05

Darbo užmokestis


Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos valstybės pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius ir vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priemokas ir priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą)

Pareigybės pavadinimas
2023 m.2024 m. I ketv.
Darbuotojų skaičius 
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis , Eur
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Tarybos pirmininkas
18421,0018945,00
Tarybos pirmininko pavaduotojas27999,9528497,75
Tarybos narys27578,9028050,50
Departamento direktorius, Administracijos direktorius43749,1144813,61
Savarankiško skyriaus vedėjas103291,65113899,89
Departamento skyriaus vedėjas133059,52133672,85
Vyriausiasis patarėjas33108,8034562,17
Patarėjas 382836,31383080,04
Vyriausiasis specialistas1182228,051152357,50
Vyresnysis specialistas121769,63121987,83
Specialistas32084,9332225,11

​​

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo nustatymo ir skatinimo gairės, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininko 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. O1E-333.


Informacija apie Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis: 

  - Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu Nr. VIII-1524

  - Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d.nutarimu Nr. 480