Įeiti
Publikuoti: 2020-08-24. Atnaujinta: 2020-08-24

WACC duomenys (transportas 2019 m. archyvas)


Pagrindiniai Tarybos uždaviniai Transporto sektoriaus reguliavime – vykdyti Geležinkelio transporto kodekso 34 straipsnyje ir Vidaus vandenų transporto kodekso 30 straipsnyje numatytą keleivių vežimo vietinio susisiekimo traukiniais bei keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) didžiausių tarifų derinimą.

Taryba, vykdydama Kainų įstatymo 1 straipsnio nuostatą, kad kainos ir tarifai nustatomi įvertinus būtinas sąnaudas, parengė Keleivių vežimo vietiniais traukiniais tarifų maksimalių dydžių nustatymo metodiką ir Keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausių tarifų nustatymo metodiką.

Šiuo metu galioja akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai" suderintas keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais tarifo maksimalus dydis, nustatytas 2014 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O3-602 ir 2020 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. O3E-524 akcinei bendrovei „Smiltynės perkėla" suderintas keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją reguliuojamos veiklos didžiausias tarifas (metinės būtinosios sąnaudos, įskaitant investicijų grąžą) – 4,799 mln. Eur. Galutinius diferencijuotus keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją tarifus apskaičiuoja ir patvirtina akcinė bendrovė „Smiltynės perkėla".

Taryba, vadovaudamasi 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ 2.1 punktu, skelbia duomenis investicijų grąžos normai (WACC) skaičiuoti.

Vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos, patvirtintos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510, 2.3.1 punktu skelbiami duomenys taikomi keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją veiklą vykdančioms įmonėms, kai dokumentai kainų nustatymui teisės aktų nustatytais terminais pateikiami po 2015 m. gruodžio 31 d.

Duomenys vidutinei svertinei kapitalo kainai (WACC), paskelbti 2019 m. rugpjūčio 1 d.:

RodiklisReikšmėŠaltinis / nuoroda
Skolinto kapitalo kainos viršutinė riba pagal Lietuvos banko skelbiamus duomenis, proc.2,23

Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms (bendrovėms) suteiktų paskolų eurais, kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, likučių palūkanų normų vidurkis už paskutinius 12 mėn. (skaičiuojama nuo 2018 m. liepos mėn. iki 2019 m. birželio mėn., atsižvelgiant į Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos priede nurodytą duomenų laikotarpį), Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 6 p.

Nuosavo kapitalo kaina5,32Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9 p.
Nuosavo kapitalo dalis (optimali kapitalo struktūra)0,4Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 10 p.
Skolinto kapitalo dalis (optimali kapitalo struktūra)0,6Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 10 p.
Pelno mokestis0,15Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas, Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 5 p.
Nerizikingų investicijų grąžos norma, proc.2,32

Ne trumpesnės nei 3468 dienų VVP litais (iki 2014 m. gruodžio 31 d.) ir eurais (nuo 2015 m. sausio 1 d.) aukcionų, vykusių per paskutinius 10 metų iki einamųjų metų liepos 1 d., proc., vidutinio svertinio pelningumo (pagal patenkintas paraiškas) aritmetinis vidurkis, proc., Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.1 p.

Nuosavybės rizikos premija, proc.3,19

Šalies su išvystyta kapitalo rinka (JAV) nuosavybės rizikos premijos ir papildomos Lietuvos rinkos rizikos premijos suma, remiantis viešai prieinamais duomenų šaltiniais. JAV nuosavybės rizikos premija nustatoma kaip paskutinių 20 metų iki metų, prieš nustatant Tarybai nuosavo kapitalo kainą, proc., investicijų į akcijų rinką grąžos bei JAV iždo obligacijų grąžos normos skirtumas, remiantis viešai prieinamais duomenų šaltiniais (Standard&Poor's reitingų agentūros skelbiamo S&P 500 indekso ir JAV Federalinės rezervų sistemos banko skelbiamų 10 m. trukmės JAV iždo obligacijų duomenimis). Papildoma Lietuvos rinkos rizikos premija nustatoma kaip skirtumas tarp Lietuvos kredito reitingą atitinkančios rizikos (proc.) ir šalies su išvystyta kapitalo rinka kredito reitingą atitinkančios rizikos (proc.), remiantis viešai prieinamais duomenų šaltiniais (A. Damodaran interneto svetainėje skelbiamais Lietuvos kredito reitingą ir JAV kredito reitingą atitinkančių rizikų įverčiais),

 Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.2 p.

Santykinis rizikos matmuo, atspindintis ūkio šakos rizikingumo lygį, palyginti su bendru šalies ūkio rizikingumu (svertinė β)0,94

Europos valstybių transporto pramonės šakų rizikos laipsnių aritmetinis vidurkis, remiantis viešai prieinamais duomenų šaltiniais (A. Damodaran interneto svetainėje skelbiamais naujausiais santykinio rizikos matmens įverčiais),

 Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3.5 p.

Faktinis keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją veiklą vykdančių įmonių skolinto kapitalo kainos svertinis vidurkis -

Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ 2.4 punktu, skolinto kapitalo kainos svertinio vidurkio duomenys neskelbiami, jei veiklą vykdo vienas ūkio subjektas.