Įeiti

2019 m. patikrinimai


2019 m. planiniai reguliuojamos veiklos patikrinimai 

Eil. Nr.Ūkio subjekto pavadinimasNumatyto patikrinimo laikas ​Patikrinimo tikslasAtskaitingas padalinysPastaba
PradžiaPabaiga
1.UAB „Nemenčinės komunalininkas"2019-09-01
2020-05-29
Įvertinti 2018 metų reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, pagrįstumą.Vandens skyrius
Ekonominės analizės skyrius
2.UAB „Litesko" [4]
2019-04-012020-03-26Įvertinti 2015-2017 metų reguliuojamoms veikloms priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, pagrįstumą.Ekonominės analizės skyrius
Šilumos bazinių kainų skyrius
Šilumos kainų ir investicijų skyrius
3.UAB „Prienų energija"[1] [5] 
2017-06-232020-04-17Įvertinti reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, pagrįstumą.Šilumos bazinių kainų skyrius
Šilumos kainų ir investicijų skyrius
Ekonominės analizės skyrius
4.UAB „Anykščių vandenys"[2]2018-03-052019-03-28Įvertinti reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, pagrįstumą.Vandens skyrius
Ekonominės analizės skyrius
Baigtas 
patikrinimas. 

5.AB „Klaipėdos energija" 
2019-10-012020-06-30Įvertinti 2016-2018 metų reguliuojamoms veikloms priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, pagrįstumą.Šilumos bazinių kainų skyrius
Šilumos kainų ir investicijų skyrius
Ekonominės analizės skyrius
6.AB „Energijos skirstymo operatorius"[3][6]
2018-02-202019-12-31Įvertinti reguliuojamo turto verčių priskyrimo vidutinei ir žemai įtampoms 2016–2018 metais pagrįstumą.Elektros skyrius

[1] Bendrovės planinis patikrinimas tęsiamas atsižvelgiant į 2019 m. balandžio 19 d. Komisijos pirmininko įsakymą Nr. O1E-65 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. O1E-58 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Prienų energija“ planinio patikrinimo“ pakeitimo“.
[2] Bendrovės planinis patikrinimas baigtas 2019 m. kovo 14 d. Komisijos nutarimu Nr. O3E-78 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių vandenys“ reguliuojamos veiklos planinio patikrinimo“.
[3] Bendrovės planinis patikrinimas tęsiamas atsižvelgiant į 2019 m. kovo 29 d. Komisijos pirmininko įsakymą Nr. O1E-55 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. O1E-22 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ planinio patikrinimo“ pakeitimo“.
[4] Bendrovės planinis patikrinimas tęsiamas atsižvelgiant į 2019 m. birželio 5 d. Komisijos pirmininko įsakymą Nr. O1E-76 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ planinio patikrinimo“. 
[5] Bendrovės planinis patikrinimas tęsiamas atsižvelgiant į 2019 m. spalio 14 d. Tarybos pirmininko įsakymą Nr. O1E-173 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. O1E-58 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Prienų energija“ planinio patikrinimo“ pakeitimo“.
[6] Bendrovės planinis patikrinimas tęsiamas atsižvelgiant į 2019 m. rugsėjo 20 d. Tarybos pirmininko įsakymą Nr. O1E-160 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. O1E-22 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius" planinio patikrinimo“ pakeitimo“. 

2019 m. neplaniniai reguliuojamos veiklos patikrinimai 

Eil.
Nr.
Ūkio subjekto pavadinimasNumatyto patikrinimo laikas ​
Patikrinimo tikslasAtskaitingas padalinysPastaba
  PradžiaPabaiga  
1.
AB „Energijos skirstymo operatorius“[1]
2018-04-03
2019-09-20
Įvertinti, ar ūkio subjektas 2012 m. sausio 1 d. – 2018 m. vasario 28 d. laikotarpiu laikėsi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų.Elektros skyriusBaigtas 
patikrinimas.
2.UAB „Geros dujos“ ir UAB „Arontera“[2]
2018-09-102019-08-30
Įvertinti, ar ūkio subjektų vykdoma gamtinių dujų prekyba gamtinių dujų rinkos operatoriaus UAB „Get Baltic“ gamtinių dujų biržoje atitinka 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo reikalavimus.
Dujų skyrius
Baigtas 
patikrinimas.

[1] Bendrovės patikrinimo data pratęsta atsižvelgiant į atsižvelgiant į 2019 m. rugsėjo 6 d. Tarybos pirmininko įsakymą Nr. O1E-150 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. O1E-55 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius" reguliuojamos veiklos neplaninio patikrinimo“ pakeitimo“.
[2]
 Bendrovių patikrinimų data pratęsta atsižvelgiant į 2019 m. birželio 25 d. Komisijos pirmininko įsakymą Nr. O1E-88 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2018 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. O1E-137 „Dėl UAB „Geros dujos“ ir UAB „Arontera“ neplaninio patikrinimo“ pakeitimo“.

Planiniai techninės priežiūros patikrinimai 

​Techninės priežiūros patikrinimai pagal teritorinius padalinius (2019 m. III ir IV ketv.) 
​Patikrinimų planą ir vykdymo ataskaitą atsisiųskite (atnaujinta 2019-11-06)