Įeiti
Publikuoti: 2019-01-04. Atnaujinta: 2019-01-14

2018 m. patikrinimai


Planiniai patikrinimai (2018 m.)

Eil.
Nr.
Ūkio subjekto pavadinimas Numatyto patikrinimo laikas Patikrinimo tikslas Atskaitingas padalinys
Pradžia Pabaiga
1.AB agrofirma „Josvainiai“2018-02-272018-06-30Įvertinti 2014–2017 metų reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, pagrįstumą.Dujų skyrius
2.AB „Energijos skirstymo operatorius“2018-02-202018-12-31**Įvertinti reguliuojamo turto verčių priskyrimo vidutinei ir žemai įtampoms 2016–2018 metais pagrįstumą.Elektros skyrius
3.UAB „Anykščių vandenys“2018-03-052018-09-28Įvertinti 2014–2016 metų reguliuojamoms veikloms priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamų veiklų pajamomis, pagrįstumą.Vandens skyrius
4.UAB „Litesko“2018-05-012018-11-01Įvertinti 2014–2016 metų reguliuojamoms veikloms priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamų veiklų pajamomis, pagrįstumą.Šilumos bazinių kainų skyrius, Šilumos kainų ir investicijų skyrius, Ekonominės analizės skyrius
​5.​UAB „Prienų energija“*​2017-06-23​2018-11-30**

​Įvertinti reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, pagrįstumą.Šilumos bazinių kainų skyrius, Šilumos kainų ir investicijų skyrius, Ekonominės analizės skyrius


* Bendrovės planinis patikrinimas 2018 m. tęsiamas atsižvelgiant į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų 2017 metais plano, patvirtinto Komisijos pirmininko 2017 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. O1-10 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų 2017 metais plano patvirtinimo“ (Komisijos pirmininko 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. O1E-146 redakcija), 2 punktą.
** Patikrinimo pabaigos data pakeista atsižvelgiant į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymą  Nr. O1E-145 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2018 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. O1E-5 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų 2018 metais plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

Neplaniniai patikrinimai (2018 m.)

Eil.
Nr.
Ūkio subjekto pavadinimas Numatyto patikrinimo laikas
Patikrinimo tikslas Atskaitingas padalinys
   Pradžia Pabaiga  
1.
AB „Energijos skirstymo operatorius“
2018-04-03
2019-03-15Įvertinti, ar ūkio subjektas 2012 m. sausio 1 d. – 2018 m. vasario 28 d. laikotarpiu laikėsi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų.Elektros skyrius
2.Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija2018-03-202018-09-28Įvertinti, ar ūkio subjektas 2016 m. spalio 1 d. – 2018 m. kovo 31 d. laikotarpiu teisingai apskaičiavo ir taikė palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas Pravieniškių pataiso namų-atvirosios kolonijos CŠT sistemoje vykdant šilumos supirkimą iš nepriklausomų šilumos gamintojų.Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyrius, Šilumos kainų ir investicijų skyrius
3.
UAB „Geros dujos“ ir UAB „Arontera“​2018-09-10​2019-03-31Įvertinti, ar ūkio subjektų vykdoma gamtinių dujų prekyba gamtinių dujų rinkos operatoriaus UAB „Get Baltic“ gamtinių dujų biržoje atitinka 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo reikalavimus.Dujų skyrius
4.

UAB „Vilniaus vandenys“

2018-02-26
2018-09-06
1) įvertinti, ar Bendrovė tikrinamuoju laikotarpiu teisingai taikė atsiskaitomųjų apskaitos
prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainas (pardavimo kainas) nuotekų
transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugas teikiantiems asmenims;
2) įvertinti, ar Bendrovė, taikydama atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų
aptarnavimo paslaugos kainas (pardavimo kainas) nuotekų transportavimo asenizacijos transporto
priemonėmis paslaugas teikiantiems asmenims, gavo papildomų pajamų, nepatirdama
reguliuojamomis atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos
kainomis dengiamų atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos
sąnaudų.
Vandens skyrius