Įeiti
Publikuoti: 2018-01-17. Atnaujinta: 2018-01-17

2017 m. patikrinimai


2017 m. patikrinimų planas:

Eil.
Nr.
Ūkio subjekto pavadinimas Numatyto patikrinimo laikas Patikrinimo tikslas Atskaitingas padalinys​Pastabos
Pradžia Pabaiga
1.AB „Lietuvos energijos gamyba“2017-02-152017-11-30Įvertinti, ar 2010–2015 m. laikotarpiu susidariusios AB „Lietuvos energijos gamyba“ koreguotinos VIAP lėšų sumos, dėl nustatytų prognozuotų ir faktinių sąnaudų neatitikimo, faktiškai buvo grąžintos į VIAP biudžetą arba kompensuotos bendrovei.Elektros skyrius​Patikrinimas baigtas.
„Lietuvos energijos gamyba“, AB įpareigota per 2018 m. į viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) lėšų biudžetą grąžinti 4,45 mln. EUR VIAP lėšų, kas mėnesį į VIAP lėšų biudžetą sumokant po 1/12 nurodytos grąžintinos sumos.
2.UAB „Prienų energija“2017-06-232017-11-30Įvertinti reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, pagrįstumą.Šilumos skyrius ir Ekonominės analizės skyrius​Patikrinimas tęsiamas 2018 m.
3.UAB „Anykščių vandenys“2017-08-012017-12-31Įvertinti 2014–2016 metų reguliuojamoms veikloms priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamų veiklų pajamomis, pagrįstumą.Vandens skyrius ir Ekonominės analizės skyrius​Patikrinimas perkeltas į 2018 m.
4.UAB „Litesko“2017-12-202018-06-20Įvertinti 2014–2016 metų reguliuojamoms veikloms priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamų veiklų pajamomis, pagrįstumą.Šilumos skyrius ir Ekonominės analizės skyrius​Patikrinimas perkeltas į 2018 m.