Įeiti
Publikuoti: 2014-11-24. Atnaujinta: 2016-05-27

​ 2014 m. Komisijos vykdytų patikrinimų rezultatai


​ 2014 m. Komisijos vykdytų patikrinimų rezultatai 

Eil. Nr.Ūkio subjekto pavadinimasPatikrinimo pradžiaPatikrinimo pabaigaPatikrinimo tikslasAtskaitingas padalinysPatikrinimo rezultatai
1.VĮ „Visagino energija“2014-04-012014-07-01Įvertinti sąnaudų paskirstymą tarp vykdomų veiklų 2013 metaisŠilumos skyrius​Konstatuota, kad neproporcingai paskirstytos veiklos sąnaudos tarp šilumos ir karšto vandens veiklų, o tam tikra dalis nepagrįstų sąnaudų priskirta prie geriamojo vandens veiklos.
2.UAB „Skuodo šiluma“2014-05-052014-09-01Įvertinti sąnaudų paskirstymą tarp vykdomų veiklų 2013 metaisŠilumos skyrius​Konstatuota, kad bendrovė dalį sąnaudų, nesusijusių su šilumos gamybos veikla, priskyrė šilumos veiklos sąnaudoms, o bendrosios ir administracinės veiklos sąnaudos šilumos tiekimo veiklai buvo skirstomos ne pagal apskaitai numatytus reikalavimus.
3.AB „Litgrid“2014-02-152014-08-15Įvertinti 2011-2013 m. į reguliuojamų paslaugų kainas įtrauktų ir faktiškai patirtų sąnaudų pagrįstumą.Elektros skyrius​Konstatuota, kad AB „Litgrid“ nepagrįstai reguliuojamos veiklos sąnaudoms 2011 – 2013 m. priskyrė 51,993 mln. Lt sumą, kuri vartotojams bus grąžinta per 2015 – 2017 m. Patikrinimo metu buvo perskaičiuota RAB vertė, kurią perskaičiavus paaiškėjo, jog pagrįsta RAB vertė 2013 m. gruodžio 31 d. ir yra 679,335 mln. Lt, nors AB „Litgrid“ Komisijai deklaruota vertė buvo 842 mln. Lt. Patikrinimo metu taip pat nustatyta pagrįsta nusidėvėjimo sąnaudų suma per 2013 m., kuri yra 50,823 mln. Lt (AB „Litgrid" ataskaitose pateikiama – 54,600 mln. Lt), investicijų grąža nuo nustatytos pagrįstos RAB vertės 2013 m. gruodžio 31 d. yra 41,638 mln. Lt (nuo AB „Litgrid“ deklaruoto RAB investicijų grąža 51,612 mln. Lt) ir 2013 m. pagrįstos OPEX sąnaudos – 55,279 mln. Lt.
4.AB „Lesto“2014-03-152014-09-15Įvertinti 2011-2013 m.  į reguliuojamų paslaugų kainas įtrauktų ir faktiškai patirtų sąnaudų pagrįstumą.Elektros skyrius​Konstatuota, kad AB „Lesto“ nepagrįstai reguliuojamos skirstymo veiklos sąnaudoms 2011 – 2013 m. priskyrė 56,816 mln. Lt sumą, visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklos sąnaudoms – 2,979 mln. Lt sumą, elektros energijos įsigijimo sąnaudoms – 1,076 mln. Lt. sumą. Nepagrįstai reguliuojamai veiklai priskirtos sąnaudos vartotojams bus grąžintos per 2015 m. Patikrinimo metu buvo perskaičiuota RAB vertė, kurią perskaičiavus paaiškėjo, jog pagrįsta RAB vertė 2013 m. gruodžio 31 d., yra 1.739 mln. Lt, nors AB „Lesto“ Komisijai deklaruota vertė buvo 1.852 mln. Lt. Patikrinimo metu taip pat nustatyta pagrįsta nusidėvėjimo sąnaudų suma per 2013 m., kuri yra 181,304 mln. Lt (AB „Lesto“ ataskaitose pateikiama – 182,986 mln. Lt), investicijų grąža nuo nustatytos pagrįstos RAB vertės 2013 m. gruodžio 31 d. yra 106,575 mln. Lt (nuo AB „Lesto“ 135 deklaruoto RAB investicijų grąža 113,514 mln. Lt) ir 2013 m. pagrįstos OPEX sąnaudos – 263,424 mln. Lt.
5.UAB „Baltpool“
2014-02-152014-08-15Įvertinti VIAP lėšų administravimo veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams už 2013 metus.Elektros skyrius Atsinaujinančių išteklių skyrius​Neatitikimų teisės aktų reikalavimam nenustatyta, tačiau siekiant skaidrumo rekomenduota viešai skelbiamoje informacijoje apie VIAP lėšų išmokėjimą išskirti ir atskirai pateikti VIAP lėšas skirtas padengti (1) kompensuojamą sumą nuo biržos kainos iki Komisijos paskelbtos vidutinės mėnesio rinkos kainos, (2) kompensuojamą sumą nuo Komisijos paskelbtos vidutinės mėnesio rinkos kainos iki fiksuoto tarifo ir (3) AB „Lietuvos energijos gamyba“ patiriamas sąnaudas, susijusias su vėjo elektrinėse pagamintos elektros energijos prekyba.
6.AB „Litgrid“2014-02-152014-08-15
Įvertinti VIAP lėšų administravimo veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams už 2011-2012 metus.
Įvertinti VIAP lėšų surinkimo ir išmokėjimo veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams už 2011-2013 m.
Elektros skyrius Atsinaujinančių išteklių skyrius​Nustatyta, kad AB „Litgrid“, atlikdama perdavimo sistemos operatoriaus funkcijas: (1) balansavimo elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartyse aiškiai nenurodė taikytinos pirkimo – pardavimo kainos dydžio arba kriterijų, pagal kuriuos nustatoma perkamos ir (ar) parduodamos elektros energijos kaina, (2) nebuvo laikomasi balansavimo elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartyse nustatytos atsiskaitymo tvarkos. Vykdydama VIAP administratoriaus funkcijas AB „Litgrid“ atliko mokėjimus pagal perdavimo sistemos operatoriaus pateiktas sąskaitas faktūras, kurios išrašytos nesilaikant atsiskaitymo tvarkos.
7.AB „Lesto“ 2014-02-152014-08-15
Įvertinti veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams VIAP lėšų srityje  už
2011-2013 metus.
Elektros skyrius
Atsinaujinančių išteklių skyrius
​Nustatyta, kad taikydama teisės aktų nuostatų neatitinkančius fiksuotų tarifų dydžius atsinaujinančių energijos išteklių gamintojams neišmokėjo beveik 5 tūkst. Lt (be PVM), o iš VIAP biudžeto netinkamai panaudojo beveik 115 tūkst. Lt (be PVM). Taip pat nustatyta, kad taikydama galiojančių teisės aktų neatitinkančias prijungimo prie elektros tinklų nuolaidas netinkamai pasinaudojo daugiau nei 2500 Lt gamintojų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, lėšų ir netinkamai panaudojo savo lėšas, kurios butų kompensuojamos iš VIAP biudžeto – 335,99 Lt. Su 11 gamintojų, elektros energijos gamybai naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, pasirašytos Elektros energijos supirkimo iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojo sutartys neatitinka teisės aktų reikalavimų. AB „Lesto“ sudaromose sutartyse su balansavimo elektros energijos tiekėju tiksliai nebuvo nurodomos elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, balansavimo kainos ir kainos nustatymo principai (kriterijai).
8.AB „Lietuvos dujos“2014-07-152015-01-15Įvertinti 2009-2013 m.  į skirstymo veiklos reguliuojamų paslaugų kainas įtrauktų ir faktiškai patirtų sąnaudų pagrįstumą.Dujų skyrius​Patikrinimas vykdomas.
9.Perdavimo sistemos operatorius (iki 2013-07-31 AB „Lietuvos dujos“, nuo 2013-08-01 AB „Amber Grid“) 2014-07-152015-01-15Įvertinti 2009-2013 m.  į perdavimo veiklos reguliuojamų paslaugų kainas įtrauktų ir faktiškai patirtų sąnaudų pagrįstumą.Dujų skyrius​Patikrinimas vykdomas.
​10.​VĮ „Automagistralė“, UAB „ITP E2“, UAB „ITP E1“, UAB „Vitvela“, UAB „JA Energija“, UAB „Vyris“, UAB „Empa LT“, UAB „Soluva“, UAB „Baltijos tvoros“, UAB „Penki arai“, UAB „Saunerga“, UAB „Avižienių nekilnojamas turtas“, UAB „Litrada“, UAB „Stevija“, UAB „Alkos projektai“, UAB „Alkos projektai“, UAB „Alkos projektai“, UAB „BALTIC ELEKTRO GROUP“, UAB „BALTIC ELEKTRO GROUP“, UAB „Alkos ekologija“, UAB „ALKOS energija“, UAB „ALKOS statyba“, UAB „ALKOS šviesa“, UAB „ALKOS konstrukcijos“, UAB „Saulėčia“, UAB „SparkLight LT“, UAB „Time Brand“, UAB „Multi-integration LT“, UAB „Sunbelt LT“, UAB „Futurensol LT“, UAB „Roleks“, UAB „Drobės“, UAB „UPI“ , UAB „Drobės“, UAB „UPI“, UAB „AK Advice“, UAB „Samperna“, UAB „Homeras“, UAB „Regveja“, UAB „Jurvitola“, UAB „Homeras“, UAB „Kafeko“, UAB Arūmunalda“, UAB „NGL System“, UAB „Arūmunalda“, UAB „Meškučiai“, UAB „Intermaks salonas“, UAB „RE-notas“, MB „INTERSOLA“, UAB „Elektra jums“, UAB „Vytėja“, UAB „Intermaks salonas“, UAB „Nemuno 73“, UAB „Pietų terminalas“, UAB „Pietų saulė“, UAB „Pabalnotas vėjas“. UAB „Sermila“, „Aušros“ ŽŪB, UAB „Kugeta“, UAB „Medinita“, UAB „Tarzanija“, UAB „ERSA energy“, VšĮ Palangos reabilitacinė ligoninės, Kupiškio rajono žemės ūkio bendrovės „Antašavos centras“ atstovai, Živilė Jurkonienė, Stanislovas Vaigauskas, Stanislovas Kapturauskas, Ūkininkas Šarūnas Laužikas, Andrius Levinas, Ūkininko Gintaras Lubauskas, Simona Vasiliauskienė, Ūkininko Antanas Eina, Gražvydas Kniuipis, Kęstučis Šiaulys, Vita Domarkienė, Rimantas Giniotis, Adolfas Liutkus, Jonas Raštutis, Edmantas Raštučis, Romualdas Kontutis, ūkininkė Sonata Vasiliauskienė, Anatolijus Juozas Rimkevičius, Gintaras Zubrickas, Ruslanas Lugovik, Angelė Deltuvienė, Alina Andzevičienė, Valdas Vitkauskas, Rūta Vaičaitienė, Daiva Mažeikienė, Rimvydas Survila, Jūratė Stankevičienė, Elena Timofejeva, Artūras Jarašiūnas, Skirmantas Šidlauskas, Nerijus Vertelka, Gintaras Diržauskas, Vilius Juodelis, Rūta Semaškienė, Kristina Aleksienė, Žydrūnė Šakelė, Eugenijus Voronovas, Modesta Rudinskaitė, Rita Rudinskienė, Ūkininkas Antanas Kulbačiauskas, Ūkininkė Natalija Šedžiuvienės, Ūkininkas Alvydas Šedžius, Kazimieras Antanaitis, Edita Stulgienė, Arvydas Šabrinskas, Pranas Stankevičius, Tomas Vaitiekūnas, Mindaugas Bogusevičius, Adolfas Augustinavičius, Ūkininkas Ivan Nevoinos, Danutė Blauzdienė, Juozas Šiaudvytis, Povilas Kaušpėdas, Edenas Kurgonas, Ūkininkas Aristidas Jurkonis, Daiva Šinkevičienė, ūkininkas Arūnas Matusevičius, Jovita Bieliauskaitė, Romualda Matusevičienė, Danutė Matusevičienė, Tautvydas Kučinskas, Liutauras Matusevičius, Edverdas Krivickas, Daiva Ramanauskienė, Alma Vaitkienė , Astijus Taujanskas, Algirdas Tranas, Algirdas Surgailis, Žydrūnas Baltulis, Gerda Navikienė, Vytautas Navikas, Ringaudas Sličius, Vida Ganusauskienė, Jonas Vaškelis, Marius Liaugaudas, Andrius Petkevičius, Vacius Šimanauskas.​2014-12-10​2015-01-19​Įvertinti elektros energijos gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, taikomų fiksuotų tarifų pagrįstumą, t. y. patikrinti, ar technologinis elektrinės tipas, nurodytas išduotame leidime gaminti elektros energiją, atitinka faktiškai įrengtą elektrinės technologinį tipą.​Atsinaujinančių išteklių skyrius
​Iš 147 patikrintų saulės šviesos elektrinių, kurių leidimuose gaminti elektros energiją (toliau – Leidimas gaminti) yra nurodyta, kad elektrinė yra integruota į pastatą:
1) 135 integruotų į pastatus saulės elektrinių technologinis tipas, nurodytas Leidime gaminti, atitinka faktiškai įrengtą elektrinės technologinį tipą;
2) 7 integruotų į pastatus saulės elektrinių technologinis tipas, nurodytas Leidime gaminti, neatitinka faktiškai įrengto elektrinės technologinio tipo;
3) 2 integruotų į pastatus saulės elektrinių technologinis tipas, nurodytas Leidime gaminti, atitinka faktiškai įrengtą elektrinės technologinį tipą su sąlyga, jei nekilnojamojo turto objektai į kuriuos yra integruotos elektrinės, yra laikytini pastatais;
4) 2 integruotų į pastatus saulės elektrinių technologinis tipas, nurodytas Leidime gaminti, atitinka faktiškai įrengtą elektrinės technologinį tipą tik ta dalimi, kuri yra integruota į pastatų stogus;
5) 1 integruotos į pastatą saulės elektrinės technologinis tipas, nurodytas Leidime gaminti, atitinka faktiškai įrengtą elektrinės technologinį tipą ta dalimi, kuri yra integruota į nekilnojamojo turto objekto stogą, su sąlyga, jei objektas, į kurį yra integruota elektrinė, yra laikytinas pastatu, o kita dalimi – neatitinka faktiškai įrengto elektrinės technologinio tipo.

 

AB „Lietuvos energijos gamyba“. 2014 m. pabaigtas AB „Lietuvos energijos gamyba“ sąnaudų, įtrauktų į reguliuojamos veiklos kainas 2010 – 2012 m., planinis patikrinimas. Patikrinimo metu buvo tikrinamos visų AB „Lietuvos energijos gamyba“ sąnaudų pagrįstumas bei atitikimas reguliuojamą įmonių veiklą reglamentuojantiems teisės aktams. Nustatyta, kad reguliuojamai veiklai 2010 – 2012 m. nepagrįstai buvo priskirtos kuro ir apyvartinių taršos leidimų sąnaudos, viršijančios efektyviai gamybai taikytinas normas, taip pat nereguliuojamai ar reguliuojamai veiklai vykdyti nebūtinos pastoviosios sąnaudos. Įvertinus patirtų sąnaudų pagrįstumą, Komisijos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. O3-818 nustatyta, kad AB „Lietuvos energijos gamyba“ iš viso nepagrįstai reguliuojamos veiklos sąnaudoms per 2010 – 2012 m. priskyrė 46,9 mln. Lt. Taip pat, atliekant AB „Lietuvos energijos gamyba“ patikrinimą, Komisija analizavo sąnaudų, susijusių su apyvartiniais taršos leidimais (ATL), apimtis, siekiant reguliuojamų paslaugų ir (ar) produktų kainose atspindėti faktines pagrįstas ir efektyvias sąnaudas, eliminuoti faktines perteklines sąnaudas. Patikrinimo metu nustatyta, kad 2009 – 2011 m. laikotarpiu ATL srityje buvo vykdomi papildomi pirkimai – pardavimai, kurie nesusiję su reguliuojamos gamybos apimtimis: (1) buvo vykdoma žymiai platesnio masto ATL pirkimų – pardavimų veikla, nei kad buvo būtina reguliuojamos gamybos apimtims užtikrinti, (2) ši prekybos ATL leidimais veikla buvo ženkliai nuostolinga, (3) prekybos ATL leidimais veiklą vykdė absoliučiai didžiąja dalimi valstybės (t. y. visuomenės) nuosavybėje esantis ūkio subjektas. Tokie bendrovės veiksmai galimai lėmė 147,65 mln. Lt nuostolius, todėl Komisija 2014 m. gruodžio 4 d. kreipėsi į LR Seimo Energetikos komisiją, LR Seimo Ekonomikos komitetą, Energetikos ministeriją ir Valstybės kontrolę, kad būtų nustatyta, ar nebuvo išvaistytas bendrovės turtas, padarant žalą valstybei.

UAB „Vilniaus energija“. 2014 m. Komisija atliko UAB „Vilniaus energija“ neplaninį tikslinį patikrinimą. Neplaninis patikrinimas atliktas siekiant įvertinti UAB „Vilniaus energija“ nuotolinės duomenų nuskaitymo ir  perdavimo sistemos, suderintos su Komisija, vertę, išnagrinėti šios sistemos nusidėvėjimo ir priežiūros sąnaudų, įskaičiuotinų į šilumos kainą, pagrįstumą bei sąnaudų paskirstymą tarp vykdomų veiklų, įvertinti su Komisija nesuderintų investicijų į nuotolinę duomenų nuskaitymo ir  perdavimo sistemą alternatyvas bei jų ekonominę naudą. Komisija, susipažinusi su specialistų atlikto neplaninio UAB „Vilniaus energija“ patikrinimo medžiaga, nutarė pritarti parengtam patikrinimo aktui ir konstatuoti konkrečią UAB „Vilniaus energija“ 2003 – 2009 metų nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos vertę, nuo kurios bus skaičiuojamos būtinosios sąnaudos ir nustatyti nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos nusidėvėjimo (amortizacijos) bei priežiūros sąnaudų atskiroms bendrovės veikloms (šilumos, karšto vandens tiekimo bei kt.) proporcijas.

Taip pat 2014 metais Komisija inicijavo UAB „Vilniaus energija“ tikslinį patikrinimą, kurio tikslas – nustatyti UAB „Vilniaus energija“ antrosios termofikacinės elektrinės kondensacinio ekonomaizerio atsipirkimą ir faktinio veikimo įtaką bendrovės šilumos tiekimo veiklos rezultatui.

Komisija, įvertinusi faktines aplinkybes, nustatė, kad UAB „Vilniaus energija“ investicija – pastatytas kondensacinis ekonomaizeris antrojoje termofikacinėje elektrinėje – dėl į šilumos kainą įskaičiuoto kuro kiekio ir faktiškai šilumos gamybai naudojamo kuro kiekio skirtumo, kuris susidarė dėl kuro sutaupymo naudojant kondensacinį ekonomaizerį, bendrovei galimai jau yra atsipirkusi. Dėl to Komisija posėdyje vienašališku sprendimu nustatė UAB „Vilniaus energija“ mažesnes šilumos kainos dedamąsias ketvirtiesiems bazinės kainos galiojimo metams – nuspręsta 4 proc. sumažinti kuro suvartojimo normą, šilumą gaminant iš biokuro. Faktinius pinigų srautus bei susijusius su ekonomaizerio įdiegimu bei eksploatacija reguliuojamų sąnaudų ir pelningumo pokyčius Komisija vertins 2015 m.

2014 m. euro įvedimo laikotarpiu atlikti patikrinimai:

LaikotarpisPatikrinimų skaičiusSektoriusPažeidimai
2014 m. rugpjūčio 22 d. –
2014 m. rugpjūčio 31 d. ​
84VandensPažeidimų nenustatyta
4ElektrosPažeidimų nenustatyta
2014 m. rugsėjo 1 d. – 
2014 m. rugsėjo 31 d. ​
57ŠilumosPažeidimų nenustatyta
7ElektrosPažeidimų nenustatyta

2014 m. gruodžio 1 d. –
2014 m. gruodžio 31 d.

1

Vandens

Pažeidimų nenustatyta