Įeiti
Publikuoti: 2014-11-21. Atnaujinta:

Komisijos 2013 m. atliktų patikrinimų rezultatai


Komisijos 2013 m. atliktų patikrinimų rezultatai

Eil.
Nr.
Ūkio subjekto pavadinimasPatikrinimo
pradžia
Patikrinimo
pabaiga
Patikrinimo tikslasNustatyti pažeidimai
1.
AB „Lietuvos energija“2013-02-152013-09-15Įvertinti sąnaudų, įtrauktų į reguliuojamų paslaugų (produktų) kainas 2011-2012 m. laikotarpiu, pagrįstumąArtimiausiu metu planuojama apibendrinti patikrinimo rezultatus ir patvirtinti patikrinimo aktą, kuriame bus įvertintas patirtų sąnaudų pagrįstumas.
2.AB „Kauno energija“2013-03-012013-05-31Įvertinti investicijų vykdymą, sąnaudų paskirstymą tarp vykdomų veiklų, remonto sąnaudų pagrįstumą 2010-2011 metais.Investicijų įvykdyta mažiau nei buvo suderinta su Komisija. Kintamų sąnaudų dalies priskyrimas 2010 m. ir 2011 m. šilumos gamybai Petrašiūnų elektrinėje ir Noreikiškių kogeneracinėje jėgainėje prieštarauja Kogeneracinių jėgainių metodikos principams
3.UAB „Prienų energija“ Trakų padalinys2013-04-012013-06-30Įvertinti sąnaudų paskirstymo tarp UAB „E energija“ grupei priklausančių įmonių pagrįstumą ir sąnaudų atskyrimą tarp padalinyje vykdomų veiklų.Esminių pažeidimų nenustatyta
4.UAB „Druskininkų dujos“2013-03-012013-05-01Įvertinti pajamų ir sąnaudų paskirstymą tarp vykdomų veiklų bei ilgalaikio turto 2011 – 2012 m. nusidėvėjimo sąnaudų pagrįstumąEsminių pažeidimų nenustatyta


2013 metais Komisija taip pat atliko UAB „Vilniaus energija“ ir AB „Lesto“ neplaninius veiklos patikrinimus.