Įeiti
Publikuoti: 2014-05-07. Atnaujinta: 2021-06-09

Teisės aktai


1.​ TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS, TARYBOS VEIKLĄ, TARPSEKTORINIAI TEISĖS AKTAI IR KITI TEISĖS AKTAI
ES teisės aktai, Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimai ir kt.
2. TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS REGULIUOJAMŲ VEIKLOS SRIČIŲ KAINODAROS, TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR KITUS REIKALAVIMUS     
Atsinaujinantys ištekliai
​Energijos ištekliai
Elektra
​Šiluma
Dujos
Nafta
Vanduo
Transportas
3. TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO VEIKLOS ATESTATŲ IŠDAVIMĄ
​Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymai, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimai
4. TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS LEIDIMŲ VERSTIS VEIKLA ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE IŠDAVIMĄ
Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai
5. EUROPOS KOMISIJOS, KITŲ TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ IŠAIŠKINIMAI, REKOMENDACIJOS, KITI DOKUMENTAI
Europos Komisijos rekomendacijos dėl kibernetinio saugumo energetikos sektoriuje (anglų kalba)
Europos Komisijos studija apie energetikos sektoriaus reguliavimo institucijų nepriklausomumą ir veiklos efektyvumą (anglų kalba)
Europos Komisijos palyginamoji analizė apie pažangiąsias matavimo sistemas (anglų kalba)
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ataskaita apie sektorinių reguliavimo institucijų veiklos rodiklius (anglų kalba)

Nacionaliniai energetikos ir klimato srities veiksmų planai (anglų kalba)