Įeiti
Publikuota: 2014.05.07. Atnaujinta: 2020.01.14

Atsinaujinantys ištekliai


Europos Sąjungos teisės aktai
1. Europos Parlamento ir Tarybos 2018 m. gruodžio 11 d. direktyva 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija).
Lietuvos Respublikos įstatymai
1. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

​1. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų regionų ir jiems priskirtų skatinimo kvotų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 810;
2. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827;
3. Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 594;
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. 121 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymai

​1. Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo ir panaudojimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas LR energetikos ministro 2013 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1-33;
2. Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1-212;
3. Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1-329;
4. Vėjo elektrinių prijungimo prie elektros tinklų techninės taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1-99.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimai

​1. Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinė forma, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. O3-163;
2. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatai, patvirtinti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229;
3. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius išteklius, tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-233;
4. Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-230;
5. Elektros energijos ir biodujų, pagamintų naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2013 metams, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. O3-282;
6. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2013 metų II ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3-58;
7. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2013 metų III ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. O3-197;
8. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2013 metų IV ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. O3-335;
9. Biodujų, pagamintų naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2014 metams, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3-713;
10. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2014 metų I ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3-714;
11. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2014 metų II ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. O3-66;
12. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2014 metų III ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. O3-152;
13. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2014 metų IV ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O3-333;
14. Elektros energijos ir biodujų, pagamintų naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. O3-917;
15. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2015 metų II ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. O3-191;
16. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2015 metų III ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. O3-344;
17. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2015 metų IV ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. O3-484;
18. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2016 metų II ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. O3-51;
19. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2016 metų II pusmečiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. O3-146;
20. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2017 metų I pusmečiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. lapkričio 29 d. Nr. O3-406;
21. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2017 metų II pusmečiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. gegužės 31 d. Nr. O3E-165;
22. Finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės elektros energetikos sektoriuje, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. O3-412;
23. Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. O3-435;
24. Elektros energijos ir biodujų, pagamintų naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 27 d. nutarimu O3-622;
25. Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2019 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. O3E-139;
26. Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2019 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. O3E-152.