Įeiti
Publikuoti: 2014-09-16. Atnaujinta:

Dėl balansavimo elektros energijos kainos nustatymo principų


Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), atsižvelgdama į pastaruoju metu kylančias diskusijas dėl balansavimo elektros energijos kainos nustatymo principų ir į gautą atskirų rinkos dalyvių prašymą peržiūrėti Balansavimo elektros energijos kainos reguliavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Komisijos 2009 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. O3-260 (toliau – Aprašas), teikia šį viešą išaiškinimą.

Informuojame, kad šiuo metu Baltijos ir Šiaurės šalių elektros energijos perdavimo sistemos operatoriai atlieka galimybių studiją dėl Šiaurės ir Baltijos regiono reguliavimo ir balansavimo elektros energijos rinkų integracijos (angl. Feasibility Study Regarding Cooperation between the Nordic and the Baltic power systems within the Nordic ENTSO-E pilot project on Electricity Balancing, toliau ‒ Studija). Šios Studijos tikslai yra:
- esamos balansavimo rinkos veikimo principų Šiaurės ir Baltijos šalyse apibūdinimas ir palyginimas bei galimybių keistis reguliavimo elektros energija esamomis sąlygomis identifikavimas;
- bendros Baltijos šalių balansavimo rinkos perspektyvos: būtini veiksmai, siekiant suderinti balansavimo elektros kainodarą bei atsiskaitymo principus tarp Baltijos šalių, atsižvelgiant į Šiaurės šalių principus;
- reguliavimo ir balansavimo elektros energijos mainų bei principų tarp Baltijos šalių ir su Šiaurės šalimis suderinimo galimybės.

Studijos numatomas atlikimo terminas yra 2014 m. spalio 31 d.

Paminėtina, kad šiuo metu Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklų organizacija (toliau – ENTSO-E) inicijavo ne vieną Europos regioninių energijos rinkų sujungimo projektą bei yra parengtas ENTSO-E Tinklų kodekso dėl elektros energijos balansavimo projektas, kuris su įvertintomis pastabomis turėtų būti pateiktas 2014 m. rugsėjo mėnesį tolesniam tvirtinimo procesui. Tai gali turėti įtakos rengiamos Studijos išvadoms.

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvoje galiojančios balansavimo energijos kainodaros nuostatos yra panašios į Šiaurės ir Baltijos šalių, su kuriomis siekiama integruotis, taikomus principus. Svarbu ir tai, kad šiuo metu vyksta reguliavimo ir balansavimo energija apsirūpinimo klausimų derinimas su trečiosiomis šalimis. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad Aprašo peržiūrėjimas yra tikslingas, esant Studijos išvadoms dėl bendros balansavimo rinkos Baltijos šalyse veiklos principų bei bendradarbiavimo galimybių tarp Baltijos ir Šiaurės šalių keičiantis reguliavimo elektros energija per tarpsistemines jungtis. Tokiu būdu balansavimo ir reguliavimo energijos kainodaros principai būtų suderinti regioniniu, o ne nacionaliniu mastu, o tai prisidėtų prie Baltijos elektros rinkos veikimo efektyvumo. Todėl planuojama, kad iki šių metų pabaigos Aprašas bus pakoreguotas pagal Studijos rezultatus, kartu atsižvelgiant ir į rinkos dalyvių pateiktas pastabas, kad būtų galima racionaliai spręsti kylančius klausimus.