Įeiti
Publikuoti: 2020-01-14. Atnaujinta: 2020-07-14

Naftos sektorius


Lietuvos Respublikos įstatymai

​1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

​1. Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo reglamentavimo, tvarkymo, kaupimo, naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 279.

 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymai

​1. Naftos ir naftos produktų magistralinių ir jūrinių vamzdynų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 4-207;
2. Naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 4-27;
3. Degalinių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37;
4. Magistralinių naftotiekių ir produktotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1-131;
5. Prekybos naftos produktais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1-346;
6. Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19;
7. Naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimų taikymo planas, patvirtintas energetikos ministro 2013 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 1-107.

Kolegialių institucijų teisės aktai

​1. Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomieji kokybės rodikliai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-348/D1-1014/3-742.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybaos nutarimai

​1. Naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų kaupimo, tvarkymo patikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-232.