Įeiti
Publikuoti: 2021-01-25. Atnaujinta: 2023-05-02

Tarybos narys Matas TaparauskasStudijavo Kauno Technologijos Universitete – 2014 m. įgytas branduolinės energetikos inžinerijos bakalauro laipsnis, 2016 m. įgijo inovacijų ir technologijų valdymo magistro laipsnį ISM Vadybos ir ekonomikos universitete.

2019–2021 m. (sausis) – dirbo vyr. konsultantu Ernst & Young Baltic UAB, kur buvo atsakingas už įmonių ir valstybinių institucijų konsultavimą dėl veiklos efektyvumo didinimo, reguliacinės aplinkos pokyčių, sąnaudų apskaitos ir paslaugų kainodaros ir kt.

2013–2019 m. ėjo VERT Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vedėjo pareigas, nagrinėjo infrastruktūrinių sektorių kainodaros, reguliavimo, investicijų, jų finansavimo ir kitus klausimus.

Aktyvai prisidėjo tobulinant teisinį reglamentavimą, siekiant sukurti vienodas konkurencines sąlygas šilumos sektoriuje.

Nuo 2021 m. sausio 25 d. LR Seimas paskyrė Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nariu penkerių metų kadencijai.