Įeiti
Publikuoti: 2018-04-17. Atnaujinta: 2020-09-17

Rūta Mašidlauskienė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
 • Koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
 • Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
 • Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 • Tvarko pajamų, gaunamų už energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimą, buhalterinę apskaitą.
 • Registruoja apskaitoje banko operacijas.
 • Rengia mokėjimo paraiškas Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS).
 • Vykdo atliekamų buhalterinių operacijų einamąją finansų kontrolę.
 • Tvarko atskaitingų asmenų apskaitą (komandiruočių išlaidos, atsiskaitymai pagal avasines apyskaitas).
Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – ekonomika (arba) finansai.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Darbo patirties sritis – finansinės atskaitomybės ar audito srities patirtis.
 • Darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai.