Įeiti
Publikuoti: 2019-05-17. Atnaujinta: 2023-03-03

Ramunė Laukevičienė


​​2023 m. metinės veiklos užduotys:​

1 užduotis: Užtikrinti ir organizuoti skyriaus darbą taip, kad asmenims pageidaujantiems gauti leidimą verstis nefasuotais naftos produktais ar suskystintomis naftos dujomis, leidimą elektros energetikos ir dujų sektoriuose, pateiktų dokumentų nagrinėjimas ir leidimų išdavimas būtų vykdomas laiku arba kuo trumpesniais terminais.

Vertinimo rodiklis: Užtikrintas ir organizuotas skyriaus darbas, taip kad asmenims pageidaujantiems gauti leidimą verstis nefasuotais naftos produktais ar suskystintomis naftos dujomis, ar leidimą elektros energetikos ir dujų sektoriuose, pateiktų dokumentų nagrinėjimas ir leidimų išdavimas būtų vykdomas laiku arba kuo trumpesniais terminais. Leidimų skyriaus parengta reikiama medžiaga posėdžiams pagal Tarybos reglamentą dėl leidimų vertis prekyba nefasuotais naftos produktais ir suskystintomis naftos dujomis, elektros energetikos, dujų sektoriaus per teises aktuose nustatytą terminą, t. y. per 30 kalendoriniu dienų laikotarpi arba trumpesni terminą.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

2 užduotis: Užtikrinti Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka Tarybos posėdžiams kokybišku, išsamių pažymų ir nutarimų projektų derinimą ir pateikimą skyriaus kompetencijos klausimais.

Vertinimo rodiklis: Užtikrintas Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka Tarybos posėdžiams kokybišku pažymu ir nutarimu projektu derinimas ir pateikimas skyriaus kompetencijos klausimais.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: Per teises aktuose numatytus terminus užtikrinti skyriaus kompetencijos klausimais kokybišku atsakymu parengimą i vartotoju bei ūkio subjektu teikiamus paklausimus.

Vertinimo rodiklis: Per teises aktuose numatytus terminus užtikrintas skyriaus kompetencijos klausimais kokybišku atsakymu parengimas i vartotoju bei ūkio subjektu teikiamus paklausimus

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
 • Studijų kryptis – biologija.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Darbo patirtis – viešojo administravimo srityje.
 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai. 
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – anglų
 • Kalbos mokėjimo lygis – B2.