Įeiti
Publikuoti: 2014-01-30. Atnaujinta: 2022-02-10

Raimonda Žukauskaitė


2022 m. metinės veiklos užduotys:

1 užduotis: Parengti 2022 m. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos viešųjų pirkimų planą ir suvestinę bei paskelbti suvestinę teisės aktų nustatyta tvarka.

2 užduotis: Atnaujinti Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašą.

3 užduotis: Parengti tipinę Prekių pirkimo techninę specifikaciją.

4 užduotis: Parengti metinę 2021 m. viešųjų pirkimų ataskaitą.

5 užduotis: Parengti tipinę viešųjų pirkimų (prekių)  sutartį.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas: 

 • Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 •  Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
 • studijų kryptis – teisė (arba) vadyba (arba) ekonomika (arba);
 • arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
 • darbo patirtis – viešųjų pirkimų srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai. 
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
 • kalba – anglų;
 • kalbos mokėjimo lygis – B2.