Įeiti
Publikuoti: 2019-07-04. Atnaujinta: 2020-09-16

Kęstutis Gruzdys


​Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 • Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
 • Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
 • Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 • Kontroliuoja energetikos (šilumos sektoriaus) objektų ir energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos perdavimo, skirstymo patikimumą, atlieka efektyvaus vartojimo stebėseną bei teikia nustatytos formos nurodymus pašalinti pastebėtus trūkumus.
 • Metodiškai vadovauja Tarybos teritoriniams skyriams, vykdantiems valstybinę energetikos kontrolę šilumos energetikos sektoriuose.
 • Teikia informaciją apie www.vert.lt skelbiamų teisės aktų, nustatančių šilumos energetikos įrenginių ir objektų įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, energetikos veiklos technologinių procesų ir energetikos objektų gaisrinės saugos reikalavimus, sąrašus ir periodiškai ją peržiūri ir atnaujina.
 • Ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus ir skundus.
Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – ekonomika (arba) statybos inžinerija.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Darbo patirties sritis – šilumos energetikos srities patirtis.
 • Darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai.