Įeiti
Publikuoti: 2020-06-10. Atnaujinta: 2023-02-01

Ingrida Dacienė


2023 m. metinės veiklos užduotys:

1 užduotis: Sukurti žmogiškųjų išteklių valdymo strategiją.

Vertinimo rodiklis: Sukurta žmogiškųjų išteklių valdymo strategija, kurios tikslas - pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus, užtikrinti aukštą darbuotojų pasitenkinimo darbu lygį, vertybinių ir kultūrinių nuostatų laikymąsi taip, kad būtų tvariai pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

2 užduotis: Skaitmenizuoti žmogiškųjų išteklių valdymo procesus.

Vertinimo rodiklis: Skaitmenizuoti žmogiškųjų išteklių valdymo procesai, perkeliant Tarybos darbuotojų popierinių asmens bylų informaciją į elektroninę erdvę, skaitmenizuoti kiti personalo valdymo procesai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: Organizuoti Tarybos darbuotojų įsitraukimo tyrimo atlikimą.

Vertinimo rodiklis: Suorganizuotas Tarybos darbuotojų įsitraukimo tyrimas, kurio rezultatai parodo, kaip Tarybos darbuotojai vertina savo darbą Taryboje.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-06-30​

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas: 

 • ​Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.​

Valstybės tarnautoja atitinka šiuos specialius reikalavimus

 • ​išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – teisė;
 • studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);
 • studijų kryptis – vadyba (arba);
 • studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – personalo srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – 5 metai;
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – personalo srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
 • kalba – anglų;
 • kalbos mokėjimo lygis – B1.