Įeiti
Publikuoti: 2014-10-14. Atnaujinta: 2020-09-17

Ina Kazakova


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
 • Koordinuoja kitų su finansų valdymu susijusių ataskaitų rengimą.
 • Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
 • Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 • Apskaičiuoja darbuotojų darbo užmokestį.
 • Rengia deklaracijas VMI.
 • Rengia ataskaitas SODRAI.
 • Rengia ataskaitas Statistikos departamentui.
 • Tvarko gautų pajamų buhalterinę apskaitą.
 • Vykdo atliekamų buhalterinių operacijų einamąją finansų kontrolę.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – ekonomika (arba) vadyba (arba) verslas.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Darbo patirties sritis – buhalterinės apskaitos srities patirtis.
 • Darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai.