Įeiti
Publikuoti: 2022-09-27. Atnaujinta: 2022-09-27

Ina Kazakova


 Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:


 • ​Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
 • Koordinuoja kitų su finansų valdymu susijusių ataskaitų rengimą.
 • Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
 • Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
 • Apskaičiuoja darbuotojų darbo užmokestį.
 • Rengia deklaracijas VMI.
 • Rengia ataskaitas SODRAI.
 • Rengia ataskaitas Statistikos departamentui.
 • Tvarko gautų pajamų buhalterinę apskaitą.
 • Vykdo atliekamų buhalterinių operacijų einamąją finansų kontrolę.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • ​Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – ekonomika (arba);
 • studijų kryptis – vadyba (arba);
 • studijų kryptis – verslas (arba);
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.