Įeiti
Publikuota: 2020.08.28. Atnaujinta: 2020.09.16

Gintarė Kimutienė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas: 

 • Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 • Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
 • Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
 • Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus
 • Metodiškai vadovauja Tarybos teritorinių skyrių valstybės tarnautojams, vykdantiems energetikos objektų, energetikos įrenginių valstybinę kontrolę, organizuoja teritorinių skyrių veikos patikrinimus, derina teritorinių skyrių darbo planus, kontroliuoja šių planų vykdymą.
 • Kontroliuoja energetikos (dujų sektoriaus) objektų ir energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos perdavimo, skirstymo patikimumą, atlieka efektyvaus vartojimo stebėseną bei teikia nustatytos formos nurodymus pašalinti pastebėtus trūkumus.
 • Derina dujų sektoriaus energetikos darbuotojų mokymo programas ir įstaigų parengtas energetikos darbuotojų atestavimo schemas (dujų sektoriuje).
 • Ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus ir skundus.
Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – energijos inžinerija (arba) aplinkos inžinerija.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Darbo patirties sritis – energetikos srityje.
 • Darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai.