Įeiti
Publikuoti: 2016-05-31. Atnaujinta: 2023-05-04

Tarybos pirmininko pavaduotojas Donatas JasasGimė 1986 m. gruodžio 13 d.

Studijavo Kauno technologijos universitete: 2009 m. įgijo termoinžinerijos bakalauro laipsnį (specializacija – kuro inžinerija), 2011 m. – termoinžinerijos magistro laipsnį (specializacija – šilumos energetika).

2009–2016 m. dirbo bendrovėje, teikiančioje konsultacijas Lietuvos ir užsienio energetikos sektoriaus įmonėms bei organizacijoms energijos efektyvumo, elektros, dujų ir šilumos tiekimo, veiklos planavimo ir reguliavimo klausimais.

2009–2016 m. buvo Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už energetikos reguliavimo klausimus.

Aktyviai prisidėjo rengiant ir tobulinant su energetika, atsinaujinančiais ištekliais, nacionalinės šilumos ūkio plėtros programa susijusius įstatymus bei teisės aktus.

Nuo 2016 m. birželio 1 d. Seimas paskyrė Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nariu penkerių metų kadencijai (nuo 2019 m. liepos 1 d. ėjo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nario pareigas). 

2020-02-01 paskirtas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Pirmininko pavaduotoju.


Nuo 2021 m. birželio 14 d. Seimas paskyrė Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nariu penkeriems metams.