Įeiti
Publikuoti: 2016-06-13. Atnaujinta: 2021-07-20

Donatas Jasas


  • kuruoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo ir metodinius klausimus, taip pat klausimus, susijusius su geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų pateiktais investicijų projektais, 

  • kuruoja klausimus, susijusius su licencijų išdavimu geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje, ir kitus šio sektoriaus klausimus, 

  • kuruoja visus klausimus, susijusius su Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo taikymo sritimi, klausimus, susijusius su nepriklausomų šilumos gamintojų veikla, skundų ir ginčų, kilusių dėl nepriklausomų šilumos gamintojų veiklos, energijos išteklių rinkos, taip pat geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sektoriuje nagrinėjimą.