Įeiti
Publikuoti: 2022-09-23. Atnaujinta: 2022-09-23

Birutė Iveta Jagminienė


​Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas: 

 • ​Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 • Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
 • Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebė​senos, analizės ir vertinimo atlikimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
 • Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
 • Metodiškai vadovauja Tarybos teritorinių skyrių valstybės tarnautojams, vykdantiems energetikos objektų, energetikos įrenginių valstybinę kontrolę, organizuoja teritorinių skyrių veikos patikrinimus, derina teritorinių skyrių darbo planus, kontroliuoja šių planų vykdymą.
 • Kontroliuoja energetikos (naftos sektoriaus) objektų ir energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos perdavimo, skirstymo patikimumą, atlieka efektyvaus vartojimo stebėseną bei teikia nustatytos formos nurodymus pašalinti pastebėtus trūkumus.
 • Derina naftos sektoriaus energetikos darbuotojų mokymo programas ir įstaigų parengtas energetikos darbuotojų atestavimo schemas (naftos sektoriuje);
 • Kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis.
 • Kontroliuoja ir naftos produktų ir naftos valstybės atsargas pagal Energetikos ministerijos apskaičiuotas ir patvirtintas atsargų kaupimo užduotis.
 • Ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus ir skundus.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:


 • ​Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – Nepasirinkta;
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – naftos energetikos srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
 • kalba – anglų;
 • kalbos mokėjimo lygis – B2.