Įeiti
Publikuoti: 2014-01-30. Atnaujinta: 2022-02-02

Aurelija Maciūtė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • ​Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais ryšiais susijusiais s​udėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia su viešaisiais ryšiais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusių dokumentų rengimą.
 • Apdoroja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą.
 • Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 • Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
 • Inicijuoja  vartotojams aktualios informacijos skelbimą ir atnaujinimą Tarybos interneto svetainėje ir vidiniame Tarybos tinkle.
 • Rengia konsultacijas, seminarus su vartotojų teisių organizacijomis, visuomene,  reguliuojamais ūkio subjektais vartotojų teisių užtikrinimo ir vartotojų informavimo klausimais.
 • Rengia švietimo programas, skirtas vartotojų ir ūkio subjektų informuotumui didinti bei gebėjimams teisėtiems interesams ginti stiprinti.
 • Organizuoja gyventojų apklausas, siekiant įvertinti energetinių paslaugų vartotojams pateikiamos informacijos apie Tarybos veiklos ir kompetencijos prieinamumo ir aiškumo lygį, išsiaiškinti trūkstamos informacijos poreikius.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • ​Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – komunikacija (arba);
 • studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – viešųjų ryšių patirtis;
 • darbo patirties trukmė – 2 metai.